Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účastník zadávacího řízení a poddodavatel

3.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

1. Může být účastník zadávacího řízení současně poddodavatelem u jiného účastníka zadávacího řízení?

2. Může využít několik účastníků zadávacího řízení stejného poddodavatele pro jednu totožnou část předmětu veřejné zakázky?

Odpověď:

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) umožňuje široké využití poddodavatelů při prokázání kvalifikace, přičemž zadavatel může v zadávací dokumentaci