Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Listina přítomných řádné valné hromady - platné od 1. ledna 2021

14.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.4.1
Vzor – Listina přítomných řádné valné hromady – platné od 1. ledna 2021

Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová

Listina přítomných řádné valné hromady
společnosti ABC, a. s., IČO 056 43 408,

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1830

se základním kapitálem ve výši 2 000 000 Kč zcela splaceným,

konané dne 11. června 2021 v 10.00 hod.

v sídle společnosti

Titul, jméno a příjmení a bydliště, nebo jméno a sídlo akcionáře Čísla akcií Jmenovitá hodnota akcií Titul, jméno a příjmení a bydliště, nebo jméno a sídlo zástupce akcionáře Titul, jméno a příjmení a bydliště, nebo jméno a sídlo osoby určené podle § 399 odst. 2 ZOK Podpis akcionáře/zástupce akcionáře
Josef Novák, bytem Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 342/18 1 – 10 200 000 Kč JUDr. Pavel Ostrý, bytem Praha 6 - Bubeneč, Dejvická 333 -------                  

V Praze dne 11. 06. 2021

Svolavatel VH: ………………..

Komentář:

Náležitosti listiny přítomných upravuje § 413 ZOK. V případě, že dojde k odmítnutí zapsání určité osoby do listiny přítomných, je třeba