Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Platový výměr

12.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.1.2
Vzor - Platový výměr

Mgr. Jan Horecký

Zaměstnanec:.....................................................

Datum narození:..................................................

Bytem:................................................................

Pracovní zařazení:...............................................

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, jsem Vás s účinností od .................... zařadil podle ustanovení § ........... nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a přílohy č. ..........

do platové třídy ...................... a platového stupně ............................

S účinností od .................. Vám