dnes je 24.5.2024

Input:

Vzor - Platový výměr

6.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.1.2
Vzor – Platový výměr

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Zaměstnanec:.....................................................

Datum narození:..................................................

Bytem:................................................................

Pracovní zařazení:...............................................

V souladu s ust. § 136 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, jsem Vás s účinností od .................... zařadil podle ustanovení § ........... nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a přílohy č. ..........

do platové třídy ...................... a platového stupně ............................

S účinností od .................. Vám stanovuji plat v úhrnné výši

Nahrávám...
Nahrávám...