dnes je 13.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o započtení pohledávky společníka za kapitálovou společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu

20.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.1
Vzor – Smlouva o započtení pohledávky společníka za kapitálovou společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu

Mgr. Klára Svobodová

Karel Započtený,

nar. 1. 1. 1990, bytem Smluvní 16, 123 45 Kontraktov,

(dále jen "společník")

a

Česká zápočtová, s. r. o.,

IČO: 123 456 789,

společnost se sídlem třída Úmluv 52, 123 45 Kontraktov,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1234,

zastoupená jednatelkou Jiřinou Jednavou,

(dále jen "společnost")

uzavírají tuto

smlouvu o započtení pohledávky společníka za kapitálovou společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu
I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 1. 1. 2014 smlouvu o zápůjčce, na základě které společník poskytl dne 12. 1. 2014

Nahrávám...
Nahrávám...