dnes je 16.1.2021

Input:

Vzor - Výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s vyšší jmenovitou hodnotou dle § 500 ZOK

23.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.8.1.2.1
Vzor – Výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s vyšší jmenovitou hodnotou dle § 500 ZOK

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Představenstvo společnosti ABC, a. s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 843/12, PSČ 140 00, IČO 123 45 678, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 77859 (dále jen „Společnost”),

tímto vyzývá akcionáře Společnosti,

aby se nejpozději do 2. 7. 2020 dostavili do sídla Společnosti na shora uvedené adrese a předložili dosavadní akcie Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s vyšší jmenovitou hodnotou.

Valná hromada Společnosti totiž dne 20. 5. 2020 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů o částku 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých), tj. ze současných 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu má být provedeno zvýšením jmenovité hodnoty každé akcie o částku 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), tj. z 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) na 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Lhůta pro předložení akcií za

Nahrávám...
Nahrávám...