Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Výzva ke splnění vkladové povinnosti - platné od 1. ledna 2021

14.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.6
Vzor – Výzva ke splnění vkladové povinnosti – platné od 1. ledna 2021

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Josef Novák

Karlovo náměstí 342/18

120 00 Praha 2 – Nové Město

Doporučeně do vlastních rukou

V Praze dne 19. července 2021

Výzva ke splnění vkladové společnosti

Vážený pane Nováku,

dne 14. června 2021 jste upsal 10 ks nových kmenových akcií společnosti ABC, a. s., IČO 056 43 408, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost”), v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 150 000 Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) a zavázal se nejpozději do jednoho měsíce, tj. do 14. července 2021, zaplatit na účet společnosti č. 2631012946/2010 u Fio banky, a. s., celý emisní kurs těchto akcií, který činí celkem 1 500 000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých).

Vzhledem k tomu, že jste dosud na emisní kurs výše uvedených akcií nic nezaplatil, jste v prodlení se splněním své vkladové povinnosti.

V souladu s čl. III bodem 5 stanov společnosti jste povinen společnosti uhradit úrok z prodlení z dlužné částky, tedy z částky 1 500 000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), ve výši 8 % p. a., a