dnes je 17.4.2024

Input:

Zadávací podmínky

6.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3
Zadávací podmínky

Mgr. Filip Hajný

Zadávací podmínky zahrnují veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu zadávacího řízení a účasti v něm, pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, pravidla pro hodnocení nabídek, a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle ustanovení § 104 ZZVZ.

Zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. V tomto zákonném příkazu se zřetelně odráží zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace a rovněž zásada zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí, kterou jako jeden ze základních principů veřejného zadávání dovodila judikatura. Cílem a účelem zákona o zadávání veřejných zakázek je zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky, přičemž tohoto cíle je dosahováno především vytvářením podmínek pro zajištění hospodářské soutěže. Jde tak o jedno z klíčových ustanovení zákona, jehož obsah je nutné mít neustále na paměti při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Je vhodné zvlášť poukázat na použití slova "bezdůvodně", resp. "bezdůvodný" ve výše uvedeném základním principu zpracování zadávacích podmínek. Zákonodárce vyjadřuje přirozenou skutečnost, že v podstatě jakkoliv nastavené zadávací podmínky budou vždy určité dodavatele zvýhodňovat před jinými. Pokud je však takové zvýhodnění odůvodněno objektivními potřebami zadavatele (tedy není bezdůvodné), nejde o porušení zákona. Zadavatel by proto měl být vždy připraven argumentovat, proč zvolil dané zadávací podmínky a proč je takto legitimně odůvodněno zvýhodnění určitých dodavatelů.

Zadávací podmínky jsou typicky uvedeny v zadávací dokumentaci. Pouze u těch druhů zadávacích řízení, které umožňují jednání s dodavateli (jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství), mohou být zadávací podmínky (částečně) sděleny při těchto jednáních.

Zadávací dokumentace zahrnuje veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, které jsou účastníkům zadávacího řízení sdělovány při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle ustanovení § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

Zadávací podmínky musí být zadavatelem stanoveny natolik podrobně, aby dodavatelům umožnily účast v zadávacím řízení. Zadávací podmínky tedy musí umožnit, aby se dodavatelé mohli rozhodnout, zda se daného zadávacího řízení chtějí a mohou zúčastnit, dále aby mohly být podány porovnatelné nabídky, aby zadavatel mohl určit vybraného dodavatele (vítěze zadávacího řízení), a konečně aby s vybraným dodavatelem mohl uzavřít smlouvu. Zadávací podmínky musí samozřejmě obsahovat rovněž řádnou identifikaci zadavatele, popis poptávaného zboží či služeb, podmínky účasti v zadávacím řízení, způsob hodnocení nabídek a instrukce k podávání platných nabídek. K tomu lze dodat, že zadávací podmínky musí být rovněž dostatečně určité a jednoznačné, aby v rámci daného oboru neumožňovaly více výkladů ze strany různých dodavatelů. Zadavatel má navíc možnost poskytovat dodavatelům k zadávací dokumentaci vysvětlení, a to za podmínek stanovených v ustanovení § 98 ZZVZ.

Důležité je rovněž pravidlo, že zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. To však neznamená, že zadavatel nesmí

Nahrávám...
Nahrávám...