Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zadávání zakázek na dodávku bezpečnostních technologií

29.6.2020, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

Nový Metodický pokyn Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm pro zadávání zakázek na dodávku bezpečnostních technologií.

Metodický pokyn Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm pro zadávání zakázek na dodávku bezpečnostních technologií. Tato metodika obsahuje doporučující pokyny k zadávání veřejných zakázek, zahrnující širokou oblast technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku. Samotný postup pro zadání veřejné zakázky musí být vždy v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; proto je nutné vždy posoudit zakázku a postup v zadávacím řízením s ohledem na konkrétní podmínky.

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
 +420 222 539 333  info@vzprofi.cz