dnes je 5.10.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zákon o zadávání veřejných zakázek bude jednodušší, vstřícnější a omezí korupci

7.9.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Prvním čtením dnes prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Díky ní se sníží administrativní náročnost, zároveň ale přinese větší volnost zadavatelům a také upraví pravidla pro přidělování zakázek dodavatelům odsouzeným například za korupci.

K úpravě transpozice zadávacích směrnic, zpřesnění některých institutů a vyjasnění některých pravidel, snížení administrativní zátěže a rozšíření práv účastníků zadávacího řízení více v důvodové zprávě sněmovního tisku č. 249, jehož účinnost je navržena na 1.1.2023.

„Vybraní dodavatelé podlimitních zakázek budou nově povinni administrativně nenáročnou formou prokazovat svoji

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...