dnes je 22.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny při zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů

5.5.2015, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Se změnou zákona o veřejných zakázkách se mění i pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů. Nově se budou žadatelé a příjemci podpory z Národních programů řídit závaznými pokyny pro OPŽP.

S ohledem na skutečnost, že dne 6. 3. 2015 byl vyhlášen a nabyl účinnosti zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mění se také Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů.

Od 1. 4. 2015 jsou všichni žadatelé i příjemci podpory v rámci všech výzev Národních programů povinni postupovat při zadávání veřejných zakázek dle Závazných pokynů pro žadatele a

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...