Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zpráva o hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů

11.5.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

MF ČR zveřejnilo zprávu o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 3. 2020.

Z výsledků hospodaření územních rozpočtů vykázaných za první tři měsíce roku vyplývá, že dopady koronavirové pandemie příjmovou stranu rozpočtů obcí a krajů ještě výrazněji neovlivnily (nouzový stav byl vyhlášen zhruba v polovině měsíce března). Významný dopad lze však předpokládat až ve výsledcích za měsíc duben, kdy pokles celostátního daňového inkasa se již začne promítat v poklesu sdílených daňových příjmů obcí a krajů, a tím i jejich celkových příjmů (sdílené daňové příjmy představují zhruba 70 % celkových příjmů obcí a zhruba třetinu

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
 +420 222 539 333  info@vzprofi.cz