dnes je 24.5.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2021

9.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předložilo pro informaci Vládě ČR Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2021 na schůzi dne 27. dubna 2022. Zpráva byla předložena v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgány veřejné správy včetně přehledu nejvýznamnějších kontrolních zjištění. Zpráva hodnotí výsledky finančních kontrol za rok 2021 na základě informací, které Ministerstvu financí předložily orgány veřejné správy. Za rok 2021 provedlo a odevzdalo

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...