dnes je 27.6.2022

Zpráva o hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů

20.6.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 4. 2022.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Ústavní soud k odškodnění za výbuch ve Vrběticích a k žalobě z rušení držby

15.6.2022, Zdroj: Ústavní soud ČR

Nárok na jednorázové odškodnění za výbuch v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice budou moci uplatnit i lidé s faktickým pobytem v některé z dotčených obcí.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Informace pro zákazníky dodavatelů, kteří ukončili činnost

14.6.2022, Zdroj: ERÚ

POZOR! Dodavatel poslední instance nenastupuje u zákazníků, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si musí nového dodavatele zajistit bezodkladně…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

V roce 2021 se u nás prostavělo 579 miliard

14.6.2022, Zdroj: Český statistický úřad

Stavební společnosti provedly v roce 2021 stavební práce v hodnotě 579 miliard Kč, což je meziročně o 8,1 % více.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Pokuta hlavnímu městu Praze za zadání zakázky bez výběrového řízení

10.6.2022, Zdroj: ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil hlavnímu městu Praze pokutu ve výši 200 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce týkající se odstranění a nápravy havarijního stavu v hale č. 24 Pražské tržnice v Holešovicích mimo zadávací…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MMR prosadilo omezení přístupu odsouzených firem k veřejným zakázkám

9.6.2022, Zdroj: MMR ČR

Vláda schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která snižuje administrativní náročnost, přináší větší volnost zadavatelům a rovněž upravuje pravidla pro přidělování zakázek firmám odsouzených například z korupce. Vybraní dodavatelé podlimitních…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Přijatá novela a povinnost podávání průběžného oznámení ke střetu zájmů

3.6.2022, Zdroj: SMS ČR, SMO ČR

Do 30. 6. 2022 mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

V souvislosti s nutností ubytovat uprchlíky vláda schválila úlevy pro nezbytné stavby obcí

3.6.2022, Zdroj: MMR ČR

Vláda schválila návrh zákona předložený Ministerstvem pro místní rozvoj o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Zákon umožní rychle…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Přehled vládní pomoci proti zdražování

27.5.2022, Zdroj: Vláda

Nový informační web k boji s drahotou. Nový zákon v oblasti daní v návaznosti na válku na Ukrajině. Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 3. čtvrtletí…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Dotaz: nakládání s výkopovou zeminou

25.5.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Poskytovatelé veřejné podpory zapomínají zapisovat do registru de minimis

23.5.2022, Zdroj: ÚOHS

Čtyři desítky poskytovatelů veřejné podpory prověřoval v roce 2021 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kvůli dodržování povinnosti zapisovat podpory poskytnuté v režimu de minimis do speciálního registru. V první instanci bylo uloženo za tyto přestupky celkem…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

SFŽP ČR k inflační doložce ve veřejných zakázkách

23.5.2022, Zdroj: SFŽP ČR

Vzhledem k častým dotazům žadatelů a příjemců podpory na inflační doložku a indexaci cen ve smlouvách z veřejných zakázek přinášíme shrnutí této problematiky s cílem pomoci se v tématu více…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Evropské dotace pomáhají při záchraně českých památek. U devíti projektů však hrozí, že se nepodaří dočerpat půlmiliardovou podporu

23.5.2022, Zdroj: NKÚ

Kontroloři zjistili, že dotace určené na revitalizaci památek byly poskytovány i čerpány tak, že naplňovaly svůj hlavní smysl, což je zachovávat a rozvíjet kulturní dědictví. Nedostatky se týkaly spíše systémových záležitostí – vyhodnocování dopadů…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Automobil v podnikáníGarance

20.5.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné konstatovat, že jen málokterý podnikatel či živnostník se při svém podnikání obejde bez automobilu. Používání automobilu pro účely podnikatelské činnosti je naprosto běžnou a neodmyslitelnou součástí dnešní ekonomické reality. Používání automobilu ale…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

90 milionů korun na bezpečnost veřejných prostranství a zlepšení elektronizace zdravotnictví a vzdělávání

20.5.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dnes byla zveřejněna první výzva k podávání žádostí z Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Díky ní dojde k vývoji a uvedení do provozu ekosystému sítí 5G v oblastech bezpečnosti veřejných prostranství, městské mobility a monitorování…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MMR zveřejňuje metodiku, jak uplatňovat mezinárodní sankce proti Putinovu režimu v oblasti zakázek

20.5.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zadavatelé veřejných zakázek se po oznámení jednotlivých sankčních balíčků ocitli ve velmi složité situaci. Mají povinnost zajistit, aby veřejné zakázky nezískala žádná společnost ovládaná osobou ze sankčního seznamu EU a rovněž společnost ovládaná občany…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Nařízení o evropské správě dat zpřístupní údaje pro občany a firmy

20.5.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nejen snadné a opakované používání dat veřejné správy. Členské státy Evropské Unie schválily akt o evropské správě dat (Data Governance Act). DGA má zlepšit podmínky pro sdílení dat na vnitřním trhu, a tím usnadnit a zvýšit sdílení osobních i neosobních dat v…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Investiční dotace na zlepšení stavu budov neziskových organizací

19.5.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže

Odbor investic vyhlašuje Výzvu č. 1 v rámci programu 133 720 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže – rok 2022 „STAVBY“ podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Souhrnné stanovisko MF ČR k problematice oceňování po 1. lednu 2021

16.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Účinností zákona č. 237/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2021

9.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předložilo pro informaci Vládě ČR Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2021 na schůzi dne 27. dubna 2022. Zpráva byla předložena v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Ministerstvo pro místní rozvoj mapuje bytový fond ve vlastnictví obcí

5.5.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj se v těchto dnech obrací na obce, včetně relevantních městských částí, s žádostí o zapojení do realizace dotazníkového šetření zaměřeného na mapování bytového fondu ve vlastnictví…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Sociální podniky mohou žádat o bezúročné úvěry

5.5.2022, Zdroj: MV ČR, MPSV ČR

MPSV podpoří dětské skupiny, vyhlásilo dvě mimořádné dotační výzvy. Rodiny dostanou jednorázový příspěvek 5 tisíc korun na každé dítě. Sociální podniky mohou žádat o bezúročné úvěry. Jak poznat dětské volání o pomoc a jak reagovat? Identifikovat signály…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

U zakázek na rozvíjejících se trzích by zadavatelé měli vhodně přizpůsobit požadavky na kvalifikaci

3.5.2022, Zdroj: ÚOHS

V souvislosti s probíhajícím správním řízením o veřejné zakázce na nákup vodíkových autobusů v Ostravě považuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za vhodné upozornit zadavatele na specifickou problematiku nastavení zadávacích podmínek v zakázkách na nových…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Uprchlíci z Ukrajiny budou moci být ubytováni i ve volných domech a bytech pro sociální bydlení, rozhodla vláda

25.4.2022, Zdroj: Vláda

Obce budou moci pro ubytovávání uprchlíků z válkou zmítané Ukrajiny využít i domy a byty vybudované s finanční podporou Státního fondu rozvoje bydlení pro účely sociálního a dostupného bydlení. Vláda rozhodla upravit příslušné nařízení vlády tak, aby i tento…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ

22.4.2022, Zdroj: SMO ČR

Jak odměňovat ředitele škol? Získejte dotaci na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Výzva MPO podpoří rozvoj vysokorychlostního internetu v odlehlejších oblastech. Připraveno je 2,85 miliardy

19.4.2022, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu zavádění vysokokapacitních sítí elektronických komunikací z Národního plánu obnovy. Pro podnikatele v elektronických komunikacích je připraveno 2,85 miliardy korun z evropského Nástroje pro oživení a…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Dle dotazníkového šetření ÚOHS města a obce zajímá například vyřizování námitek a změny smluv

19.4.2022, Zdroj: ÚOHS

Na počátku února letošního roku vyzval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže česká města a obce, aby mu zodpověděly, kde spatřují největší problémy v oblasti veřejných zakázek a na jaká témata by tedy uvítaly metodickou pomoc a…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Potvrzená pokuta 800 tisíc korun Národní technické knihovně za bezdůvodné omezení soutěže o zakázku na facility management

15.4.2022, Zdroj: ÚOHS

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 800 tisíc korun pro Národní technickou knihovnu za chyby v zadávacím řízení „Facility management budovy Národní technické knihovny“. Rozhodnutí již je…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Pokutu i nemocnici? NSS potvrdil názor Úřadu

14.4.2022, Zdroj: ÚOOÚ

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pokutu ve výši 40 000 Kč uloženou Úřadem pro ochranu osobních údajů kontrolované nemocnici za nedostatečné zajištění bezpečnosti při zpracování osobních údajů. NSS v přelomovém rozhodnutí také konstatoval, že nemocnice…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Modernizační fond nabízí dalších 30 miliard na nové investice

13.4.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Na dubnovém zasedání Investičního výboru Modernizačního fondu, ve kterém zasedají zástupci 13 zemí EU spolu s reprezentanty Evropské investiční banky a Evropské komise, se podařilo obhájit prostředky ve výši téměř 30 miliard korun. Ty umožní financovat další…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení.

11.4.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Fotovoltaika je zcela výjimečným oborem, který získává elektrickou energii přímo ze slunečního záření a je z hlediska životního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby elektřiny. Energie slunečního záření je jedním z obnovitelných zdrojů…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Společné stanovisko MPO a MMR k prokazování plnění požadavků zákona o hospodaření energií

11.4.2022, Zdroj: MMR ČR, MPO ČR

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu k prokazování plnění požadavků na snižování energetické náročnosti budov zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů ve vztahu k zákonu č.…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Získejte dotaci na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni

11.4.2022, Zdroj: Vláda, SMO, SMS ČR

Ministerstvo vnitra vypsalo nové Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022. Požádejte si o příspěvek do 15. května 2022.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Úřad připravil metodické doporučení pro zdravotnická zařízení, jak postupovat při nákupu léčiv

6.4.2022, Zdroj: ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravil zejména pro zdravotnická zařízení metodický materiál k možnostem nákupu léčivých přípravků v režimu zákona o zadávání veřejných…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny

29.3.2022, Zdroj: SFPI

Obce, které chtějí pomoci uprchlíkům z Ukrajiny tím, že je ubytují v nájemních bytech postavených pomocí podpory z programů, které administruje SFPI, najdou na stránkách SFPI informace, jak mají v tomto případě postupovat, aby nebyla porušena pravidla nařízení…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...