dnes je 22.2.2024

Ministerstvo zemědělství v příštím roce poskytne 50 milionů korun na údržbu drobných kulturních a venkovských staveb

19.2.2024, Zdroj: Vláda, MPO

Ministerstvo zemědělství má na příští rok připraveno 50 milionů korun na dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků II. Jeho cílem je přispět k zachování charakteristického rázu venkova, a tím pomoct i ke zvýšení turistické atraktivnosti a…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vláda schválila založení nového státního podniku, dohlížet bude na přípravu ploch pro strategické investiční projekty

16.2.2024, Zdroj: Vláda

Mapování vhodných území a jejich příprava pro strategické investory bude hlavní náplní nového státního podniku Státní investiční a rozvojové společnosti. Jeho vznik schválila vláda Petra Fialy na schůzi ve středu 24. ledna 2024. Odsouhlasila také návrh nového…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vzory DPP a DPČ pro dobrovolné hasiče

16.2.2024, Zdroj: MV ČR - Generální ředitelství hasičského záchranného sboru

Generální ředitelství HZS vypracovalo pro využití při sjednávání pracovněprávního vztahu s členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce vzory dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně souvisejících…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Předseda ÚOHS uložil půlmilionovou pokutu Severočeské vodárenské společnosti

7.2.2024, Zdroj: ÚOHS

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna sice částečně vyhověl rozkladu zadavatele Severočeská vodárenská společnost a.s. a zrušil jeden z původních výroků o přestupku, avšak za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v souvislosti se…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Obce i sdružení mají o komunitní energetiku enormní zájem, do výzvy se přihlásilo přes 80 zájemců

6.2.2024, Zdroj: MŽP

Výzva na zakládání energetických společenství, financovaná z Národního plánu obnovy, se otevřela 1. prosince 2023 a do konce ledna tohoto roku, kdy se příjem žádostí ukončil, bylo do 1. kola výzvy podáno 83…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Nízkopříjmové domácnosti díky dotacím vymění staré kotle za ekologičtější tepelné zdroje

5.2.2024, Zdroj: Portál hlavního města Prahy

Rada hl. m. Prahy schválila dotace pro nízkopříjmové domácnosti na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva za moderní nízkoemisní tepelný zdroj. V již pátém kole tzv. kotlíkových dotací bude rozděleno celkově více než 1,5 milionu…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Více peněz do Nové zelené úsporám i na sociální byty

31.1.2024, Zdroj: MMR, MŽP

Dalších 10 miliard přiteče do Nové zelené úsporám z Modernizačního fondu. MMR poskytne téměř dvě miliardy korun na sociální byty. Díky novým podmínkám bude podpora pro žadatele…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zpráva o hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů

31.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 11. 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MPSV vyhlašuje nové výzvy v rámci NPO

29.1.2024, Zdroj: MPSV ČR

Nové výzvy v rámci NPO se zaměřují se na zvyšování kapacit služeb sociální prevence a sociálního poradenství nebo rozvoj služeb komunitního typu pro ohrožené děti. NERV doporučuje zkvalitnění regionálního školství i změnu systému financování…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Účast příspěvkových organizací v energetickém společenství

22.1.2024, Zdroj: MF ČR

Ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze dovodit, že příspěvková organizace může být účastna v právnické osobě, která nebude založena za účelem podnikání, tedy i v energetickém společenství nebo ve společenství pro obnovitelné…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Nemocnice Na Homolce spotřebuje o téměř 40 % elektřiny, plynu a vody méně a letos uspoří 30 milionů korun

19.1.2024, Zdroj: MPO, MŽP

V pražské Nemocnici Na Homolce probíhá jeden z nejkomplexnějších energeticky úsporných projektů v Česku, který zahrnuje například rozsáhlou modernizaci vytápění, vzduchotechniky a osvětlení.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Soudní dvůr EU posvětil systém přezkumu veřejných zakázek v Česku

18.1.2024, Zdroj: ÚOHS

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) dnes vydal rozsudek o tzv. předběžné otázce, kterou položil Krajský soud v Brně v souvislosti s přezkumem veřejných zakázek v České republice. Soudní dvůr konstatoval, že česká právní úprava je v souladu…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

ČKA a NPÚ uzavřely memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických soutěží

17.1.2024, Zdroj: NPÚ

Národní památkový ústav, jako odborná organizace památkové péče v České republice, a Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace sdružující autorizované architekty, dnes uzavřely Memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vítěze soutěže Vesnice roku 2023 MMR podpoří 35 miliony korun

17.1.2024, Zdroj: MMR, MŽP

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo výzvu v programu Podpora rozvoje regionů 2019+. O dotaci nyní mohou žádat obce, které získaly ocenění v soutěži Vesnice roku 2023. Díky téměř 35 milionům korun mohou například opravit místní komunikace, vybudovat…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU

16.1.2024, Zdroj: ÚOHS

Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého budou probíhat nezbytné úpravy registru de minimis a legislativy, bude…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Metodická pomůcka k procesní novele zákona o místních poplatcích

16.1.2024, Zdroj: MF ČR

Ministerstvo financí zveřejňuje metodickou pomůcku k procesní novele zákona o místních poplatcích včetně příloh (vzory písemností, které mohou úřední osoby využít v aplikační…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zpoplatnění pozemních komunikací 2029+ a mýtné pro vozidla nad 3,5 t

15.1.2024, Zdroj: SMS ČR, MD ČR

První týden v lednu se na Ministerstvu dopravy sešli zástupci SMS ČR, SMOČR a SFDI, aby pokračovali v loni započaté diskusi, jak stanovit zpoplatnění pozemních komunikací po roce 2029.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Informace ke změnám v účetnictví účetních jednotek veřejného sektoru ve vztahu k přijetí konsolidačního balíčku

15.1.2024, Zdroj: MF ČR

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů celkem 65 novelizovaných zákonů), také nazývaný jako ozdravný balíček, zveřejňujeme výčet vybraných změn mající vliv na oblast…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vybavení stavebních úřadů IT technikou, 5G pro chytrá města i regenerace brownfieldů

15.1.2024, Zdroj: MMR ČR

MMR vybaví stavební úřady IT technikou, prodlužuje lhůtu pro příjem žádostí do výzvy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony a reaguje na kontrolní akci NKÚ zaměřenou na státní podporu…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Dotace na rozvoj regionálních distribučních sítí

15.1.2024, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Provozovatelé distribučních sítí mohou od dnešního dne žádat o dotace na jejich modernizaci. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice nadále zrychluje. Ke konci loňského roku evidovaly distribuční společnosti celkem více než 167 tisíc připojených…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Nová ředitelka Státního pozemkového úřadu, udržitelné zemědělství a výzkum

11.1.2024, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Nová ředitelka SPÚ se ujala úřadu, chce zlepšit spolupráci s obcemi, hledat provozní úspory a otevřít diskuzi o financování pozemkových úprav.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Výzva na dotované fotovoltaiky firem a obcí bude spuštěna 1. března

8.1.2024, Zdroj: SFŽP ČR

Finanční prostředky z dotační výzvy RES+ č. 1/2024 jsou určeny na instalace nových fotovoltaických elektráren na již existujícím odběrném místě s výkonem 50 kW až 5 MW, v Praze od 10 kW. Vyrobená energie musí být primárně spotřebována v místě…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Povinnost stavebníka připojit se a přispět na technickou infrastrukturu obce

8.1.2024, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Dotace MMR ČR na architektonické soutěže i povodně

8.1.2024, Zdroj: MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+. Ministerstvo také 8. 1. vyhlásí výzvu v programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách,…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Automobil v podnikáníGarance

6.1.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné konstatovat, že jen málokterý podnikatel či živnostník se při svém podnikání obejde bez automobilu. Používání automobilu pro účely podnikatelské činnosti je naprosto běžnou a neodmyslitelnou součástí dnešní ekonomické reality. Používání automobilu ale…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Právní úprava mezd a platůGarance

6.1.2024, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava mezd a platů je obsažena zejména v ustanovení části šesté zákoníku práce nazvaném „Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práceGarance

5.1.2024, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce obsahuje úpravu náhrad výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem práce (část sedmá, ust. § 151 až 190 ZP), z nichž nejpodstatnější jsou náhrady cestovních výdajů, které jsou upravené v části sedmé i náhrada výdajů v souvislosti s výkonem…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Pojistné na sociální pojištěníGarance

5.1.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojistné na sociální pojištění zahrnuje pojistné na sociální zabezpečení (kterým se rozumí pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Všichni poplatníci však neplatí vždy všechny tyto…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Lesnictví, obnova lesních cest i snížení množství skleníkových plynů. A voda.

5.1.2024, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Ve 3. kole příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 získají žadatelé téměř 3,5 miliardy korun. Peníze pomohou zlepšit situaci našeho lesnictví i obnovit lesní cesty a jsou zaměřeny také na…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí

4.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí, včetně obecně závazných vyhlášek, kterými obce cenové mapy stavebních pozemků vydávají, mění či ruší, a jejich zveřejnění v Cenových věstnících…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Darování nespotřebovaných pokrmů připravených příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem

2.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Obecně lze konstatovat, že darování nespotřebovaných pokrmů z jídelen a kantýn, které jsou příspěvkovými organizacemi („PO“) zřízenými obcemi nebo kraji, je možné již dnes za stávající právní úpravy, avšak s omezením specifikovaným v ustanovení §…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MŽP spustilo on-line kalkulačku k rozpočtu obcí v souvislosti se zavedením zálohovacího systému

2.1.2024, Zdroj: MŽP

Dle statistiky MŽP se zavedením zálohovaní se po kalkulaci ztrát i nových příjmů celkově zvedne příjem obecních rozpočtů v průměru o 39 Kč na hlavu občana.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Novinky v dopravě pro rok 2024

29.12.2023, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Rok 2024 bude pro všechny uživatele dopravy rokem mnoha změn, které mnohdy výrazně ulehčí život nebo zjednoduší a zpřehlední danou oblast. Přinášíme přehled novinek v oblasti zákonů a předpisů, výstavby, digitalizace, snižování administrativní…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Změnové cenové rozhodnutí ERÚ snižuje regulované platby pro odběratele elektřiny na vysokém a velmi vysokém napětí

29.12.2023, Zdroj: ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal změnové cenové rozhodnutí k regulovaným cenám elektřiny pro odběratele na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí. Změnu cenového rozhodnutí umožnila dodatečná dotace ve výši 3,5 miliardy korun, o které rozhodla vláda…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o matrikách, obcích a liniového zákona

29.12.2023, Zdroj: Fulsoft

Novela zákona o obcích je obsažena v částce č. 192 Sbírky zákonů, novela zákona o matrikách vyšla v částce 190 Sbírky zákonů a novela liniového zákona je obsažena v částce č. 205 Sbírky…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Od ledna bude pod ÚOHS spadat agenda přístupu k dopravní infrastruktuře

27.12.2023, Zdroj: ÚOHS

Ve Sbírce zákonů bude v nejbližších dnech publikován zákon, kterým dojde ke zrušení současného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunutí jeho působnosti a pravomocí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), a to od 1. ledna 2024.…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...