dnes je 3.6.2023

Blíží se termín pro podání průběžného oznámení podle zákona o střetu zájmů

1.6.2023, Zdroj: justice.cz

Do 30. 6. 2023 mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2022. Vykonával-li veřejný funkcionář funkci po celý kalendářní rok 2022, pak období, za které oznámení činí je od 1. 1. 2022…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vláda chce urychlit přípravu investic například do zajištění energetické bezpečnosti či do zrychlení bytové výstavby

31.5.2023, Zdroj: Vláda

Vláda se chce zaměřit například na úpravu legislativy a schvalovacích procesů, které urychlí přípravu strategických investic například do dalšího rozvoje dopravní infrastruktury, do zajištění energetické bezpečnosti či do zrychlení bytové…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Poslanci schválili novelu zákona o zadávání veřejných zakázek

31.5.2023, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Dne 30. 5. 2023 projednávala Poslanecká sněmovna novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která byla Senátem vrácena s pozměňovacími návrhy. Schváleno bylo znění, ve kterém byl návrh zákona postoupen Senátu. Úpravy navrhované Senátem tedy nebyly zohledněny…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Dotace na zajištění ochrany kulturního dědictví a otevření dosud nepřístupných částí památek

30.5.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští v novém programovém období dvě výzvy, které se zaměřují na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO. Žádosti mohou podávat vlastníci…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Dotace pro bytové domy z Nové zelené úsporám zvýhodní nízkopříjmové domácnosti

29.5.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám od září spustí rozšířenou nabídku dotací pro oblast bytových domů zohledňující nároky na energetické vlastnosti budov i finanční možnosti majitelů bytových jednotek. Vedle bonusů pro nízkopříjmové domácnosti program nabídne i vyšší…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Krajský soud podpořil názor Úřadu v případech zneužívání zakázkového práva

24.5.2023, Zdroj: ÚOHS

Krajský soud v Brně zamítl dvě žaloby společnosti VYSSPA Sports Technology, s. r. o., proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V obou případech společnost napadla rozhodnutí druhého stupně ÚOHS jako nezákonná a nepřezkoumatelná. Napadenými rozhodnutími…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

26.5. webinář zdarma: ERÚ radí městům a obcím, jak správně uzavírat smlouvy na energie

24.5.2023, Zdroj: ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ) se ve své osvětě nově zaměřuje nejen na samotné spotřebitele, ale ve větší míře i na představitele samospráv. Se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) zpracoval metodiku, jak čelit podomnímu prodeji energošmejdů, nyní ERÚ a SMO ČR…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Poskytování daru, použití fondu odměn obce a změna rozpočtu příspěvkové organizace

23.5.2023, Zdroj: MF ČR

Ministerstvo financí třikrát odpovídá na dotazy obcí, aktuální témata: Orgán obce příslušný k rozhodnutí o poskytnutí daru. Použití fondu odměn. Změna rozpočtu příspěvkové…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zvýšení daně z nemovitosti a zavedení pravidelné valorizace viz Ozdravný balíček MF ČR

23.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek plně ve prospěch státního rozpočtu a zavedení automatické valorizace daňové povinnosti podle inflace.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Stanovení pravidel pro odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků před Ústavním soudem neobstálo

23.5.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Ustanovení zákona o obcích a dalších zákonů, podle nichž o odměně zastupitelů samospráv rozhoduje vláda, jsou neústavní. Ústavní soud zrušil také nařízení vlády, kterým stanovovala odměny volených představitelů obcí, měst a krajů, a to s odkladem do konce…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Obce mají poslední možnost žádat až o 2 miliony na přípravu Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima

23.5.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Do pondělí 5. června 2023 mohou obce a města sdružená v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima žádat o dotaci až 2 miliony korun.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Náhradou škody za nedostatečnou kvalitu ovzduší se bude znovu zabývat Nejvyšší soud

23.5.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Ústavní soud dospěl k závěru, že Nejvyšší soud odmítnutím dovolání stěžovatele pro nepřípustnost porušil jeho právo na soudní ochranu a spravedlivý proces. Stěžovatel se domáhal přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, spočívající v silném stresu a…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zveřejňování dokumentů - rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet, smlouvy o poskytnutí dotace

23.5.2023, Zdroj: MF ČR

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) výslovně neupravuje formu ani formát výše uvedených dokumentů, které je územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“) povinen zveřejňovat.…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Je možné vyhlásit veřejnou zakázku, resp. je možné uzavřít smlouvu s dodavatelem, aniž by měl územní samosprávný celek v rozpočtu zajištěné veškeré finanční prostředky?

23.5.2023, Zdroj: MF ČR

Tento postup je možný a není v rozporu s platnými právními předpisy za předpokladu, že má územní samosprávný celek pro připravovanou finanční operaci zajištěné finanční zdroje.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Aktuální dotace pro společnost vlastnící nemovitost

22.5.2023, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chystáte se nechat zpracovat digitální dvojče budovy – BIM? Nebo vás čeká zateplení budov určených k podnikání, výměna oken, osvětlení, kotlů, využití odpadního tepla, nové rozvody elektřiny, plynu, tepla, zavedení systému měření a regulace energie,…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Bartoš na sněmu SMO ČR zdůraznil spolupráci s obcemi při realizaci projektů dostupného bydlení

19.5.2023, Zdroj: SMO ČR, MMR ČR

Ve dnech 18.–19. května 2023 se v Olomouc konal už 19. sněm Svazu měst a obcí ČR. Letos byl hlavním tématem vládní konsolidační balíček. Na akci se každoročně potkávají představitelé samospráv s představiteli státu nad prioritami měst a obcí. Na zahájení…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Jak funguje brzda nájemného v Berlíně? Stávající byty jsou prý často pronajímány dráž, než reguluje brzda.

19.5.2023, Zdroj: Haufe Group

Berlín byl první spolkovou zemí, která zavedla brzdu cen nájemného. V roce 2020 Senát rozhodl o jejím prodloužení do konce května 2025. Účinek brzdy ceny pronájmu je kontroverzní, mnoho majitelů při opětovném pronajímání zákonná pravidla ignorovalo nebo je…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Na prevenci proti suchu plánuje ministerstvo zemědělství dávat téměř 16 miliard korun ročně

17.5.2023, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství má hotový komplexní plán proti suchu na příští léta, na prevenci bude dávat téměř 16 miliard korun ročně.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zpráva o hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů

17.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 28. 2. 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Státní fond podpory investic dnes spustil příjem žádostí do programu Nájemní bydlení

15.5.2023, Zdroj: MMR ČR

Program Nájemní bydlení je určen pro obce, jimi zřizované organizace, charitativní organizace, církve, developerské společnosti a další právnické osoby. Na jeden projekt je možné získat až 111 mil. Kč. Jde o jeden z prvních důležitých kroků, který cílí na boj…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vzor vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemiGarance

9.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Organizace veřejné správy mají možnost odběru výpočetní techniky z již vysoutěžené veřejné zakázky

4.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Informace pro obce, školy, příspěvkové organizace a další subjekty o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách. Návrhy úprav hygienických norem pro školy představí…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Firmy mohou žádat o zvýhodněné úvěry na úsporná opatření, připraveno je pro ně 1,8 mld. Kč

3.5.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu programu podpory Úspory energie formou finančních nástrojů – zvýhodněných úvěrů poskytovaných Národní rozvojovou bankou (NRB). Podnikatelé mohou od 27. dubna žádat o zvýhodněné financování pro své…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MMR zveřejnilo metodiku vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci

2.5.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Metodika je hlavním výstupem výzkumného projektu “Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb v území.“ Jeho řešení probíhalo na základě resortní potřeby…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Požadavky na vypnutí a odpojení fotovoltaiky od elektrické instalace a distribuční soustavy

28.4.2023, Zdroj: Fulsoft

Nová vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví požadavky na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Ministerstvo spravedlnosti spustilo novou verzi portálu pro dlužníky

28.4.2023, Zdroj: justice.cz

Ministerstvo spravedlnosti spustilo novou verzi portálu insolvence. Úpravami prošla úvodní strana a část adresovaná dlužníkovi „Jsem dlužník". Cílem nové části insolvenčního portálu je informovat dlužníka o institutu oddlužení tak, aby mu rozuměl, byl…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruchGarance

27.4.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředíGarance

27.4.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Miliarda z Modernizačního fondu pomůže zefektivnit rozvody tepla

27.4.2023, Zdroj: SFŽP ČR

Nová dotační výzva Modernizačního fondu se zaměřuje na sítě dálkového vytápění. Díky jejich modernizaci se ušetří energie a zefektivní přenos tepla. Výzva HEAT č. 1/2023 je určena pouze pro území hlavního města…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

ČR notifikovala provozní podporu na vytápění z obnovitelných zdrojů energie

26.4.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Evropská komise schválila český program na podporu zeleného dálkového vytápění založeného na obnovitelné energii včetně odpadu, který je považován za obnovitelný zdroj energie.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Opravte s dotací rybník a pomozte se zadržováním vody v krajině

26.4.2023, Zdroj: MŽP

Na dílčí opravy malých vodních nádrží je vyčleněno více než 30 milionů korun. Jejich majitelé či nájemci tak mohou získat finance například na opravy hrází, odtěžení sedimentu či výsadby keřů a stromů na březích. Výzva byla pro žadatele právě…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Německo spouští dotace na topný olej a pelety

26.4.2023, Zdroj: Haufe Group

Německé soukromé domácnosti, které topí topným olejem, kapalným plynem, dřevěnými peletami, štěpkou, dřevěnými briketami, polenem a uhlím či koksem, mohou žádat o podporu v nouzi, pokud v uplynulém roce nakoupily palivo nad určitou cenovou…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Ústavní soud zrušil vyhlášku města Krásná Lípa o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

24.4.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Roční poplatek za odpad činí v Krásné Lípě 1 100 korun, přičemž lidé s trvalým pobytem měli slevu 440 korun. Město opodstatňovalo osvobození od místního poplatku tím, že se „rekreanti“ podílejí na produkci odpadu ve větší míře než obyvatelé města.…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Evropská komise schválila veřejnou podporu na dekarbonizaci českého teplárenství

21.4.2023, Zdroj: ÚOHS

Evropská komise dnes oznámila, že schválila český program veřejné podpory ve výši 9,5 miliard korun na podporu ekologického dálkového vytápění založeného na energii z obnovitelných zdrojů a zbytkovém…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Větší šance pro jednotlivce v obecních volbách Senát nepodpořil

21.4.2023, Zdroj: SMS ČR

Senát ve druhém čtení návrh na změnu volebního zákona neschválil. Senátoři nepřijali k materiálu žádné usnesení, dostatečná většina nehlasovala ani pro jeho zamítnutí.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...