dnes je 29.9.2023

Evropská komise schválila aktualizovanou verzi českého Národního plánu obnovy

26.9.2023, Zdroj: Vláda

Národní plán obnovy přináší 2,2 miliardy eur (zhruba 53,6 miliardy korun) na podporu čisté ekonomiky a transformaci průmyslu. Celý Národní plán obnovy má objem 9,2 miliardy eur (asi 224,2 miliardy korun). Předsedkyně Evropské komise po setkání s premiérem…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MŽP představilo nové výzvy na energetické úspory veřejných budov z OPŽP

26.9.2023, Zdroj: MŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabídne v nových výzvách z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) další dotace na úspory energie ve veřejných budovách. Díky tomu školy, nemocnice, obecní úřady a další veřejné budovy získají finanční prostředky na…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vlastníci rodinných domů mohou žádat o dotace v Nové zelené úsporám

26.9.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám

V úterý 26. září 2023 spustil Státní fond životního prostředí ČR příjem žádostí o dotace pro oblast rodinných domů. Zájemci mohou požádat o dotační podporu na renovaci svého domu či výstavbu pasivního domu ve standardní Nové zelené úsporám nebo využít nabídku…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Povinnost pro poskytovatele v souvislosti s revizí obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)

25.9.2023, Zdroj: ÚOHS

Úřad na svých stránkách informoval o proběhlé revizi nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv.…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

V mezirezortním řízení je další novela energetického zákona a vnitrostátní klimaticko-energetický plán

25.9.2023, Zdroj: MPO, MŽP

Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do mezirezortního řízení další novelu energetického zákona - LEXOZE III a spolu s Ministerstvem životního prostředí také aktualizovaný Vnitrostátní klimaticko-energetický plán.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Novela zákoníku práce a některých dalších zákonů je již v platnosti

22.9.2023, Zdroj: MPSV ČR

V úterý 19. září 2023 vstoupila v platnost novela zákoníku práce a některých dalších zákonů, která přináší pro zaměstnavatele a zaměstnance řadu změn.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Žádost o odpuštění příslušenství dluhu u obce - Milostivé léto III

21.9.2023, Zdroj: Veřejný ochránce práv

Do Milostivého léta se tentokrát mohou zapojit i obce a kraje. Veřejný ochránce práv připravil formulář, na kterém je lidé mohou o odpuštění příslušenství dluhu požádat.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Roční prodloužení dočasné ochrany uprchlíků

20.9.2023, Zdroj: SMO ČR, MV ČR

Uprchlíci před Putinovou válkou získají možnost prodloužit si dočasnou ochranu o další rok. Pobyty pro ukrajinské děti nyní může uspořádat i vaše město či obec. S pomocí evropského…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Operační program Spravedlivá transformace na pomoc regionů

20.9.2023, Zdroj: MMR, MŽP

Polovinu z celkových 15 miliard korun z celkové alokace pro Ústecký kraj představují plánované strategické projekty v Ústeckém kraji. Výzva podporuje i projekty zaměřené na vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na středních…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředíGarance

18.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Informace o aktuálním postupu Ministerstva vnitra při posuzování zákonnosti obecně závazných vyhlášek

14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Vzhledem k očekávanému vysokému počtu obdržených návrhů obecně závazných vyhlášek a zveřejňovaných obecně závazných vyhlášek obcí ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka“), který je…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke skládání kauce po novele ZZVZ provedené zákonem č. 166/2023 Sb.

14.9.2023, Zdroj: ÚOHS

V průběhu července 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) provedená zákonem č. 166/2023 Sb. V rámci této legislativní změny došlo také k úpravě § 255 odst. 1…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Stanovisko MV ČR k zapojení obcí do "daňového milostivého léta"

14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Součástí stanoviska MV ČR č. 5/2023 je tip na formulaci a odůvodnění usnesení zastupitelstva obce k rozhodnutí o zapojení se do „daňového milostivého léta“.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zákon o ochraně oznamovatelů - počet zaměstnanců

12.9.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Slevu na pojistném za zkrácené úvazky od února využilo přes 23 tisíc zaměstnavatelů

11.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od začátku letošního února může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Sleva je určena pro osoby, jejichž životní situace jim neumožňuje pracovat na plný…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Mimořádné výběrové dotační řízení na rok 2023 - „SANTINI“

11.9.2023, Zdroj: Ministerstvo kultury

Odbor muzeí a galerií vyhlašuje mimořádné výběrové dotační řízení na rok 2023 na Podporu projektů k připomínkám 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zpráva o hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů

11.9.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 6. 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Ministerstvo zemědělství na obnovu lesů rozdělí celkem 128 milionů korun

7.9.2023, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství připravilo 2. kolo příjmu žádostí na rozvoj venkova podle Strategického plánu společné zemědělské politiky (SZP). Tentokrát se týká majitelů lesů. Mohou požádat o peníze na obnovu lesů po kalamitě, celkem je na to připraveno 128…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Bulletin pro účetní jednotky státní správy i samosprávy - rok 2023

30.8.2023, Zdroj: MF ČR

Ministerstvo financí vydalo nový Bulletin pro účetní jednotky státní správy i samosprávy. Jedním z hlavních témat je připravovaný zákon o účetnictví, ale také informace týkající se metodické a technické podpory nebo účetní konsolidace…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Metodická pomůcka ke správě správních poplatků

28.8.2023, Zdroj: MF ČR

Ministerstvo financí zveřejňuje metodickou pomůcku pro správu správních poplatků včetně příloh (vzory písemností, které mohou úřední osoby využít v aplikační praxi).

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku

24.8.2023, Zdroj: MF ČR, SMO ČR

Výnos z daně z nemovitosti by podle koaličního pozměňovacího návrhu zůstal obcím ze 100 procent výměnou za snížení příjmů ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní v rozsahu deseti miliard korun. To je výsledek nočního jednání vlády, s kterým půjdou…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Potvrzená pokuta 500 000 korun pro ŘSD za nesprávné zadání pravidelných zakázek

23.8.2023, Zdroj: ÚOHS

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Ředitelství silnic a dálnic ČR a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí Úřadu, jímž byla tomuto zadavateli uložena pokuta ve výši 500 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruchGarance

21.8.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Přes 130 obcí nakupuje energie společně

14.8.2023, Zdroj: SMS ČR

Sdružení místních samospráv ČR eviduje zájem již více jak 130 obcí a jejich příspěvkových organizací o společný nákup elektrické energie, případně plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno. Prostřednictvím aukce získají obce výhodnější podmínky než při…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Možnosti regulace umísťování bikesharingových kol a koloběžek na veřejná prostranství z pohledu obcí

14.8.2023, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

K umísťování elektrokol a elektrokoloběžek na veřejná prostranství a odhodlání některých měst regulovat bikesharing na lokální úrovni.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MMR poskytne na pomoc územím zasaženým tornádem přes 438 milionů korun

31.7.2023, Zdroj: MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří další skupinu projektů zaměřených na obnovu majetku obcí a Jihomoravského kraje, který v červnu 2021 zničilo nebo poškodilo tornádo. Schválilo dotace na 27 projektů ve výši téměř 300 milionů…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Senát navrhl pružnější pravidla pro dohody o práci, úpravy posoudí Sněmovna

28.7.2023, Zdroj: Parlament ČR

Senát v novele ponechal beze změn obnovení možnosti dobrovolné práce přesčas ve zdravotnictví.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MŽP vyhlásilo průběžnou výzvu pro integrované projekty z unijního programu LIFE

28.7.2023, Zdroj: MŽP

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo průběžnou výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE v období 2023-2024.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

EK schválila pět miliard eur na podporu velkých českých výrobců energie

28.7.2023, Zdroj: ÚOHS

Evropská komise schválila český program ve výši pěti miliard eur (125 miliard korun) na podporu velkých výrobců energie v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině. Program byl schválen podle dočasného krizového rámce pro státní podporu, který Komise přijala…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Technická pravidla v oboru plynových zařízení (TPG) jsou nyní k dispozici zdarma

28.7.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podle rozsudku Městského soudu v Praze je Ministerstvo průmyslu a obchodu povinno zajistit také sponzorovaný (bezplatný) přístup k technickým pravidlům gas, neboli TPG, která se vztahují k požadavkům zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Úřednice, která byla stíhána za nesprávnost správního rozhodnutí s odstupem řady let, se zastal Ústavní soud

26.7.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) zrušil usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2021 sp. zn. 3 Tdo 269/2021 a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 8. 2020 sp. zn. 67 To 208/2019, protože jimi bylo porušeno právo stěžovatelky na…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MPSV vyhlásilo v rámci NPO výzvy zaměřené na modernizaci a rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb

19.7.2023, Zdroj: MPSV ČR

Pro služby sociální péče bude podpořen nákup nemovitostí, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro poskytování sociálních služeb, a to pobytových, ambulantních i terénních. Umožněn je také nákup nízkoemisních vozidel pro sociální…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MPO podpoří částkou 160 milionů korun další projekty na obnovu brownfieldů

19.7.2023, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo novou výzvu v programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití. Pro žadatele, tedy zástupce obcí, měst a krajů z celého Česka, je připraveno celkem 160 milionů korun. Příjem žádostí probíhá od 13. 7. 2023 až…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Prodloužení předcházení stavu nouze v teplárenství

17.7.2023, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako věcně příslušný správní orgán podle § 13 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 88 odst. 7 zákona č. 458/2000…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Aktualizace metodik k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s novelou

17.7.2023, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

V souvislosti s účinností novely zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů byly aktualizovány metodiky, vztahující se k zákonu – tedy metodiky procesní a metodiky…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vyhlášení aukcí pro provozní podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie - 1. výzva v roce 2023

17.7.2023, Zdroj: MPO ČR

MPO zveřejňuje 1. výzvu k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny v oblasti obnovitelných zdrojů pro rok 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...