dnes je 2.10.2022

Vláda aktuálně: Prezident podepsal pravidla pro zastropování cen elektřiny a plynu

29.9.2022, Zdroj: Vláda

Vláda zastropuje cenu silové elektřiny včetně DPH na šesti korunách a cenu plynu na třech korunách včetně DPH za kilowatthodinu. Toto zastropování platí pro domácnosti, živnostníky i pro podnikatele, kteří jsou bráni jako maloodběratelé. Za stejnou cenu budou…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Aktuální dotační nabídka obcím, neziskovkám i obyvatelům

26.9.2022, Zdroj: MMR, MPO, MŽP

Více než miliarda korun pro lepší fungování sociálních služeb. Otvírá se Modernizační fond domácnostem, prioritou jsou nízkopříjmové. Na úspory energií je připraveno 55 miliard korun. Změna v dotačním řízení Ministerstva spravedlnosti na rok…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zástupci přezkumných orgánů pro veřejné zakázky jednali v Praze o aplikaci sankcí i vylučování dodavatelů

23.9.2022, Zdroj: ÚOHS

V rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie se 23. září 2022 uskutečnilo v Praze 11. zasedání sítě prvoinstančních přezkumných orgánů pro veřejné zakázky. Jednání organizovalo DG Grow Evropské komise společně s Úřadem pro ochranu hospodářské…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Investiční akce - nepředvídatelné změny cen na stavebním trhu

20.9.2022, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Svaz podnikatelů ve stavebnictví zpracoval ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj doporučující materiál, reagující na změny cen stavebních materiálů a energií.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Odborníci: Sedm drobných investic do školství, které se bohatě vrátí

19.9.2022, Zdroj: Frank Bold

Začátek školního roku přináší do českých škol mnoho výzev. Dlouhodobé plány se odkládají kvůli covidovým opatřením či kvůli integraci zejména ukrajinských dětí do našeho vzdělávacího systému. Na hlubší změny nezbývá…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Dotaz: Pokyny pro nakládání se zdravotnickými odpady do 31.12.2022

9.9.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zákon o zadávání veřejných zakázek bude jednodušší, vstřícnější a omezí korupciGarance

7.9.2022, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prvním čtením dnes prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Díky ní se sníží administrativní náročnost, zároveň ale přinese větší volnost zadavatelům a také upraví pravidla pro přidělování zakázek dodavatelům…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Metodiky, stanoviska a informační listy k zákonu o zadávání veřejných zakázekGarance

7.9.2022, MMR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti 1. 10. 2016. K zákonu vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR sadu metodik a stanovisek.

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Zákon o zadávání veřejných zakázek bude jednodušší, vstřícnější a omezí korupci

7.9.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Prvním čtením dnes prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Díky ní se sníží administrativní náročnost, zároveň ale přinese větší volnost zadavatelům a také upraví pravidla pro přidělování zakázek dodavatelům…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Počet elektronických Identit občanů překonal hranici 10 milionů

7.9.2022, Zdroj: Ministerstvo vnitra

Už celkem 5,5 milionu občanů má svou elektronickou identitu, díky které mohou lidé online komunikovat se státem, firmami nebo třeba bankami. Každý občan může mít více Identit občana a jejich počet už překonal hranici 10…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vláda rozhodla o zvýšení platů zaměstnanců ve státním a veřejném sektoru o 10 %

6.9.2022, Zdroj: Vláda ČR

Zaměstnanci, kteří nedostali přidáno od 1. ledna 2022, což jsou například nepedagogičtí pracovníci v regionálním školství, zaměstnanci v kultuře, pracovníci v sociálních službách či zaměstnanci a úředníci územních samosprávných celků a státních úřadů a…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Daňové informace k milostivému létu, příspěvku i přídavku na dítě

5.9.2022, Zdroj: MPSV ČR

Informace pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele) a poplatníky daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě. Milostivé léto pokračuje. Na závazky u Finanční správy nicméně nelze využít. Zjednodušený formulář pro…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MMR: Moderní sanitky i snížení energetické závislosti výjezdových základen. IROP podpoří zdravotnické záchranné služby částkou 1,8 miliardy korun

5.9.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj právě spustil dvě výzvy, které posílí ochranu obyvatelstva České republiky před stále častějšími výskyty extrémních jevů, jako jsou klimatické změny nebo jiné…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MMR o měsíc prodlužuje program na pomoc obcím, krajům, nestátním neziskovým organizacím, církvím a náboženským společnostem s rekonstrukcemi bytů nebo ubytovacích jednotek

5.9.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program, který pomáhá zejména obcím a městům s rekonstrukcemi obecních bytů, prodlužujeme o měsíc. Žadatelé, mezi které jsou zahrnuty také neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, tak mohou podávat žádosti až do 30.…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MŽP mění emisní vyhlášku. Teplárny a elektrárny díky novele ušetří zemní plyn

2.9.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Ministerstvo životního prostředí vydává novelu emisní vyhlášky. Ta umožní během vyhlášených mimořádných stavů v energetice provozovat také zdroje dodávající teplo a elektřinu, které by za normálních okolností musely být závěrem letošního roku odstaveny nebo by…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Přihlaste své pohledávky za Sberbank CZ do insolvence!

2.9.2022, Zdroj: SMO ČR

Dne 26.08.2022 vydal Městský soud v Praze usnesení o úpadku spojené s prohlášením o konkursu ve věci Sberbank CZ. Současně byl ustanoven insolvenční správce a věřitelé jsou vyzváni k podání přihlášek pohledávek. Na den 06.10.2022 je nařízeno přezkumné…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Novela zákona o provádění mezinárodních sankcíGarance

1.9.2022, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. září 2022 nabyl účinnosti zákon č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jehož gestorem je Ministerstvo…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Firmy mohou začít žádat o dotace v prvních pěti výzvách nově spuštěného programu na podporu podnikání v ČR - OP TAK

1.9.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace v jeho prvních pěti výzvách. Ve výzvě na úspory energie je pro žadatele…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Kraje mohou žádat o podporu v programu Obchůdek 2021+

1.9.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve čtvrtek 1. září začalo přijímat žádosti do druhé výzvy programu Obchůdek 2021+, který má pomoci koloniálům v obcích do tisíce obyvatel, nebo v obcích do 3 tisíc obyvatel v případě, že se prodejna nachází v místní části do…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MPO spustilo kalkulačku, kde si každý může spočítat výši příspěvku z úsporného tarifu

31.8.2022, Zdroj: Vláda ČR

Vláda schválila konkrétní podobu tzv. úsporného tarifu, průměrná pomoc bude ve výši 15 000 Kč. Nová nařízení 262/2022 a 263/2022 Sb. vyšla ve sbírce zákonů a upravují také odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje pro domácnosti i firmy. SVJ musí do 30.11.…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službáchGarance

29.8.2022, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředíGarance

29.8.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruchGarance

29.8.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

MMR vyloučí duplicitní žádosti v dotačním programu kyberbezpečnost a chystá systémová opatření

29.8.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Minulý týden spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu s celkovou alokací 600 milionů Kč v programu kyberbezpečnost na projekty v tzv. méně rozvinutých regionech, do které se přihlásil značný počet žadatelů z řad krajů, nemocnic nebo…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Pomoc MPSV v číslech: rodina se dvěma dětmi může získat téměř 20 tisíc korun za jediný měsíc

29.8.2022, Zdroj: MPSV ČR

Současná krize zaviněná mimo jiné ruskou agresí na Ukrajině dopadá na všechny. V České republice však funguje robustní sociální systém, který lidem v případě potřeby umí efektivně pomoci. V souvislosti se zvyšujícími se náklady na bydlení je kromě…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

SMS ČR vítá snahu senátorů „rozmrazit“ odměny představitelů samospráv

29.8.2022, Zdroj: SMS ČR

Senátoři se obrátili na Ústavní soud s návrhem na zrušení některých ustanovení zákona o obcích. SMS ČR se stejně jako předkladatel domnívá, že pokud zastupitelé nemají právo rozhodovat o odměně za svou práci, jsou samosprávy v područí výkonné moci a tím je…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách - aktuální výzva

26.8.2022, Zdroj: MPSV ČR

MPSV vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus dotační výzvu z evropských peněz na podporu sociálního začleňování. Aktivity projektů přímo podpoří lidi odsunuté na okraj společnosti a zaměří se i na prevenci sociálního…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MMR: Neziskovým organizacím putuje téměř 46,2 milionů korun

24.8.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Neziskovým organizacím putuje téměř 46,2 milionů korun. Více míst pro předškoláky díky IROP. Mateřské školy získají téměř dvě miliardy korun. Nové příležitosti pro čerpání dotací z fondů EU se rychle rozjíždějí. Nové příležitosti pro čerpání dotací z fondů EU…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Prezident podepsal zákon o evidenci skutečných majitelů - týká se i SVJ

24.8.2022, Zdroj: Vláda ČR

Vymezení skutečných majitelů se v zákoně o jejich evidenci zřejmě změní, také se rozšíří působnost zákona na společenství vlastníků jednotek, která dosud mají výjimku. Prezident zákon podepsal 16. 8. 2022, schválený zákon byl odeslán k publikaci ve Sbírce…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Automobil v podnikáníGarance

23.8.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné konstatovat, že jen málokterý podnikatel či živnostník se při svém podnikání obejde bez automobilu. Používání automobilu pro účely podnikatelské činnosti je naprosto běžnou a neodmyslitelnou součástí dnešní ekonomické reality. Používání automobilu ale…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Bez vody to nepůjde. Nová vlna dotací z OPŽP na vodovody i zadržování vody v krajině

22.8.2022, Zdroj: SFŽP ČR

Příspěvek na nové čistírny odpadních vod, včetně domovních čistíren pro jednotlivé domy, nebo na jejich modernizaci, výstavbu vodovodů, kanalizace a úpraven pitné vody, nabízí právě otevřené výzvy z nového Operačního programu Životní…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Milostivé léto II začíná 1. září 2022

22.8.2022, Zdroj: justice.cz

Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, dostanou druhou šanci. Milostivé léto II začne 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022 a je určené všem, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Metodika evidence a údržby mostů v majetku měst a obcí

22.8.2022, Zdroj: SMO ČR

Ministerstvo dopravy zpracovalo ve spolupráci se Svazem měst a obcí, Asociací krajů a dalších institucí metodické doporučení k evidenci a údržbě mostních objektů na území České republiky.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Podnikatelé mohou čerpat podporu z OP TAK

19.8.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO na energetické úspory ve firmách připravilo až 10 miliard korun. Podnikatelé mohou čerpat podporu z OP TAK. 5,25 miliardy korun pro podnikatele. MPO z OP TAK podpoří projekty výzkumu, vývoje a…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Zpráva o hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů

19.8.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 6. 2022.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Stavebnictví v červnu zvolnilo tempo růstu

12.8.2022, Zdroj: Český statistický úřad

Stavební produkce v červnu reálně meziročně vzrostla o 0,8 %. Meziměsíčně byla nižší o 0,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 10,0 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 14,0 %. Meziročně bylo zahájeno o 31,6 % bytů méně.…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Senát schválil povinnost úřadů zveřejňovat údaje o platech úředníků

10.8.2022, Zdroj: Parlament ČR

O údaje podle zákona o svobodném přístupu k informacím budou moci lidé žádat nově vymezené veřejné podniky včetně energetické společnosti ČEZ. Úřady budou muset poskytovat informace o platech a odměnách vysokých státních úředníků. Změny přinese novela, kterou…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Úsporný tarif - příklady slev na energie

4.8.2022, Zdroj: SČMBD

Dne 1. 8. 2022 podepsal prezident republiky novelu energetického zákona, kterou se zavádí příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn a příspěvek na úhradu nákladů za teplo.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

ÚP ČR je připraven pomoci obyvatelům i obcím z Hřenska

1.8.2022, Zdroj: Úřad práce ČR

Úřad práce ČR nabízí pomocnou ruku všem lidem, které postihl požár v oblasti Hřenska. Je připraven pomoci jak samotným občanům, jimž živel nenávratně poškodil majetek, tak i obcím při odstraňování následných škod. Jejich starostové se mohou obracet na…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Příspěvky a odškodnění související s aktuálními hrozbami

1.8.2022, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Policie získá další prostředky např. na boj s kyberkriminalitou. O odškodnění za výbuchy ve Vrběticích požádalo 9 187 občanů. Začal se vyplácet jednorázový příspěvek na dítě, požádat bude možné od poloviny…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...