dnes je 4.12.2023

Vláda schválila návrh novely zákona v oblasti památkové péče

29.11.2023, Zdroj: Vláda

Hlavním cílem novely je umožnit další fázi digitalizace, díky níž si budou moci příslušné úřady a instituce vyměňovat či sdílet potřebné údaje elektronicky, a upravit regulaci nakládání s archeologickými nálezy typicky učiněných při záchranných archeologických…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Sociální podniky mohou nadále žádat o bezúročné úvěry

28.11.2023, Zdroj: MŽP, MPSV

MPSV bude ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB) pokračovat v poskytování bezúročných úvěrů sociálním podnikům, a to díky financím z EU.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Prezident podepsal konsolidační balíček

22.11.2023, Zdroj: MF ČR, SMO ČR

Prezident republiky Petr Pavel podepsal ozdravný balíček, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Opatření z celkem 65 novel zákonů začnou platit již od 1. ledna…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruchGarance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředíGarance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Evropská komise dnes schválila prodloužení platnosti některých částí Dočasného krizového a transformačního rámce

20.11.2023, Zdroj: ÚOHS

Přijatý návrh odkládá postupné zrušení ustanovení, která členským státům umožňují poskytovat omezené částky podpory (bod 2.1 Dočasného krizového a transformačního rámce, dále také „DKTR“) a podpory na kompenzaci vysokých cen energie (bod 2.4 DKTR).…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Na financování sociálních služeb dá MPSV příští rok rekordních 26,4 miliard korun. Další peníze lze získat z evropských zdrojů

20.11.2023, Zdroj: MMR, MPSV

Celkem 26,4 miliard korun poskytne pro příští rok Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotace určené k financování sociálních služeb. Meziročně jde opět o vyšší částku, která reflektuje narůstající náklady na provoz. Většinu prostředků MPSV postupuje…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Fiskální výhled ČR a další tiskové zprávy Mf ČR

16.11.2023, Zdroj: MF ČR

Státní rozpočet pro rok 2024 míří do třetího čtení. Lepší spoření na stáří, podpora zaměstnaneckých akcií a jasná pravidla pro předčasné splácení hypoték.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro POZE pro rok 2024

15.11.2023, Zdroj: ERÚ

V nejbližších dnech se očekává především oznámení o slučitelnosti podpory pro podporu biometanu, které vyvolá změnu cenového rozhodnutí jak na rok 2024, tak na rok 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Stanovení výkupní ceny i zeleného bonusu pro některé solární elektrárny obstálo před Ústavním soudem

15.11.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Skupina senátorů (navrhovatelka) podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení řádku č. 509 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu z roku 2021 (č. 6/2021), kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Lepší spoření na stáří, podpora zaměstnaneckých akcií a jasná pravidla pro předčasné splácení hypoték

15.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MŽP podpoří zakládání energetických komunit, prosperujících díky obnovitelným zdrojům energie

14.11.2023, Zdroj: MŽP

Příjem záměrů se otevírá 1. prosince, kdy ve dvoukolové soutěžní výzvě bude vybráno k podpoře minimálně 40 záměrů. Celková alokace výzvy je 98 milionů korun, dotace může dosahovat až 3 milionů…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Sněmovna schválila ve druhém čtení novelu, která umožní sdílení vyrobené elektřiny

14.11.2023, Zdroj: MPO ČR

Novelu energetického zákona, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny, schválila ve druhém čtení Poslanecká sněmovna. Domácnosti, obce, firmy nebo školy budou moci vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů,…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Úřad k novelizaci právní úpravy datových schránek

14.11.2023, Zdroj: ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů vítá novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, kterou se podařilo docílit zrušení nadměrné ingerence do soukromí fyzických osob, neboť došlo k úpravě…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MMR připravilo moderní vyhlášku o požadavcích na výstavbu

13.11.2023, Zdroj: MMR ČR

MMR odeslalo Legislativní radě vlády návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Jedná se o prováděcí právní předpis nového stavebního zákona, který sjednocuje a redukuje dnešní roztříštěnou právní úpravu pro všechny druhy staveb do jednoho předpisu.…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Podpora obcím na výstavbu vodovodů a kanalizací by se mohla zvýšit o 1 miliardu

9.11.2023, Zdroj: MMR, MZ

Ministerstvo zemědělství (MZe) chce posílit své programy Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III., Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I. a Podpora opatření na drobných vodních…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MMR poskytne obcím 150 milionů korun na přípravu bytových projektů

9.11.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže s přípravou projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů. Z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy – na to vyčlenilo 150 milionů korun. Příjem…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Sněmovna schválila valorizaci odměn obecních a krajských zastupitelů

7.11.2023, Zdroj: Parlament ČR

Odměny obecních a krajských zastupitelů budou namísto vládním nařízením stanoveny zákonem a pravidelně se budou valorizovat. Sněmovna dnes změnu schválila v rámci novely zákona o obcích.

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Předseda Mlsna potvrdil pokutu 180 000 korun pro město Lom za zadání zakázky bez soutěže

7.11.2023, Zdroj: ÚOHS

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad města Lom proti rozhodnutí o pokutě 180 000 Kč, kterou město dostalo za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s veřejnou zakázkou „Rekreace, chaty –…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MMR rozdělí obcím 135 milionů korun na digitalizaci územních plánů

6.11.2023, Zdroj: MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne obcím do 5 tisíc obyvatel 135 milionů korun na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího do souladu se standardem. MMR eviduje po skončení výzvy celkem 836 přijatých žádostí o…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MMR poskytne 3,6 miliardy korun na rozvoj komunitní péče

31.10.2023, Zdroj: MMR, MPSV

Integrovaný regionální operační program, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil dvě výzvy na podporu deinstitucionalizace sociálních služeb. Na vybudování nových zařízení pro komunitní péči a zajištění sociálních služeb půjde téměř 3,6…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Licence na výrobu elektřiny: Na co si dát pozor při podání žádosti

27.10.2023, Zdroj: ERÚ

Uvažujete o vlastní výrobně elektřiny? Pak se v některých případech neobejdete bez licence, kterou uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ). Postup najdete na našem webu v sekci licencí, pro usnadnění procesu žádosti vám přinášíme souhrn oblastí, v nichž se…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Až 1,5 milionu korun na podporu digitalizace podniků. MPO vypsalo novou výzvu z OP TAK

27.10.2023, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu na podporu zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků (MSP) z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Žádosti mohou podnikatelé podávat od 22. listopadu 2023 do…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Metodické doporučení k vertikální a horizontální spolupráci dle § 11 a § 12 ZZVZ

25.10.2023, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo metodické doporučení k výkladu § 11 a § 12 ZZVZ (vertikální a horizontální spolupráce) dle aktuální právní úpravy po novele č. 166/2023 Sb., kterou byla upravena definice státu – České republiky jako veřejného…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Miliardu v programu Nájemní bydlení si žadatelé rozebrali za čtyři měsíce. Vznikne 474 nových bytů

25.10.2023, Zdroj: MMR ČR

Dotace a úvěry v programu Nájemní bydlení Státního fondu podpory investic (SFPI) získalo 23 samospráv a 9 jiných právnických osob. Fond kvůli vysokému zájmu navýšil prostředky na tento rok z původních 800 milionů korun o dalších 256 milionů korun. Vznikne 474…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Vláda schválila klimaticko-energetický plán. Nastíní cestu dekarbonizace české ekonomiky

18.10.2023, Zdroj: MPO, MŽP

Vláda schválila návrh plánu, který nastiňuje způsob, jak česká ekonomika projde procesem dekarbonizace a plnění svých evropských klimaticko-energetických závazků do roku 2030. Dekarbonizace povede v příštích letech k růstu spotřeby elektřiny, která nahradí…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo MPSV výzvu Budování kapacit dětských skupin

18.10.2023, Zdroj: MPSV ČR

Výzva je zaměřena na podporu zcela nové výstavby, nákupu či rekonstrukce budov za účelem navýšení kapacit dětských skupin. Oprávněnými žadateli jsou subjekty spadající do tzv. občanského sektoru (nadace, obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky, církve,…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MMR nabídne přes 401 milionů korun na vybavení pro základní umělecké školy a volnočasová centra

17.10.2023, Zdroj: MMR ČR

Více než 401 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na vybudování a modernizaci prostor středisek volného času a základních uměleckých škol. Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

SFŽP: energetické úspory veřejných budov a výstavba veřejných vodovodů

16.10.2023, Zdroj: SFŽP ČR

Vodovody místo provizorních suchovodů. MŽP nabízí dalších 700 milionů na stabilizaci dodávek pitné vody. Z Modernizačního fondu půjde 3,5 miliardy korun na energetické úspory veřejných budov. Termín ukončení financování v roce…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Poslanecká sněmovna schválila návrh ozdravného balíčku

16.10.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh ozdravného balíčku, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Návrh nyní zamíří k projednání Senátem ČR tak, aby opatření z celkem 63 novel zákonů mohla začít platit již od…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Výsledkem inventury státního majetku je téměř 29 tisíc nepotřebných nemovitostí

12.10.2023, Zdroj: MF ČR

Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zpracovaly historicky největší přehled nepotřebných státních nemovitostí. ÚZSVM v únoru letošního roku oslovil 495 státních institucí, jako jsou ministerstva, příspěvkové…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

MPSV navrhuje pravidelnou valorizaci minimální mzdy, zajistí se tak předvídatelnost pro zaměstnance i firmy

11.10.2023, Zdroj: MPSV ČR

Novelu zákoníku práce, která zavádí valorizační mechanismus minimální mzdy, posílá MPSV do meziresortního připomínkového řízení. Zákon bude stanovovat jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet i aktualizaci minimální mzdy. Tu bude pro příslušný kalendářní rok…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Operační program Spravedlivá transformace na pomoc regionů

10.10.2023, Zdroj: MMR, MŽP

Polovinu z celkových 15 miliard korun z celkové alokace pro Ústecký kraj představují plánované strategické projekty v Ústeckém kraji. Výzva podporuje i projekty zaměřené na vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na středních…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Sociálně únosná cena pro vodné a sociálně únosná cena pro stočné na rok 2024 dle podmínek OPŽP

5.10.2023, Zdroj: OPŽP ČR

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP, platné pro kalendářní rok…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Komentovaná vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW

4.10.2023, Zdroj: MPO ČR

Komentované znění vyhlášky č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Modernizační fond otevírá školám cestu k energetické soběstačnosti: tři miliardy poskytne na výstavbu pasivních mateřských, základních a středních škol

3.10.2023, Zdroj: MŽP

Zřizovatelům mateřských, základních a středních škol nabízí Modernizační fond jedinečnou možnost výstavby energeticky efektivních školních budov. Krajům to přinese nové kapacity pro vzdělávání dětí a mladých lidí, které v dnešní době…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Školství dostane ze státního rozpočtu o 4 mld. Kč více než letos

3.10.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rozpočet pro resort školství bude v roce 2024 o cca 4 miliardy vyšší než v letošním roce. Navýšení zohledňuje závazek růstu učitelských platů. Celkový počet učitelů a dalších pedagogických pracovníků v českém vzdělávacím systému by ale do budoucna už růst…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Výkladové stanovisko k novému ustanovení § 242 odst. 5 ZZVZ o podávání námitek ve veřejných zakázkách

3.10.2023, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Dle výkladového stanoviska může zadavatel v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky lze podat nejpozději 72 hodin před skončením zákonných lhůt. Předmětné tři dny (resp. 72 hodin) musí jít na vrub zadavatele, tzn. reálně o ně musí…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Úřad vydal další sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách, tentokrát z oblasti stavebnictví

3.10.2023, Zdroj: ÚOHS

Po souhrnech rozhodovací praxe o veřejných zakázkách v oblasti dopravy a zdravotnictví vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další sborník rozhodnutí, tentokrát týkajících se stavebních veřejných…

Přístupné pro: Registrovaní | VZ profi | VZ profi plus

Elektronické doručování písemnostíGarance

2.10.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Významné pracovněprávní písemnosti lze zaměstnanci doručovat e-mailem jen poté, co byl písemně informován o podmínkách tohoto způsobu doručení a vyslovil s ním samostatný písemný souhlas.

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Vzor - Souhlas s doručováním písemností prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikacíGarance

2.10.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus
Akce

134/2016 Sb.

Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění ...

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
Nahrávám...
Nahrávám...