dnes je 19.5.2024

Input:

69/2017 Sb., Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění účinném k 1.4.2018

č. 69/2017 Sb., Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění účinném k 1.4.2018
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. února 2017
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
22/2018 Sb.
(k 1.4.2018)
mění přílohu
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
§ 1
Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:
a) v hlavním městě Praze
1. Ďáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje,
2. Invalidovna v Praze,
3. Palác Lucerna v Praze;
b) ve Středočeském kraji
1. Krematorium v Nymburce,
2. Střední strojní a průmyslová škola v Mladé Boleslavi,
3. Sokolovna v Rakovníku,
4. Vodní elektrárna v Poděbradech,
5. Zámek s parkem v Brandýse nad Labem;
c) v Karlovarském kraji
1. Blatenský vodní kanál,
2. Chebská falc;
d) v Pardubickém kraji
  Městské divadlo v Ústí nad Orlicí;
e) v Královéhradeckém kraji
  Městské muzeum (Wenkeův obchodní dům) v Jaroměři;
f) v Jihomoravském kraji
1. Krematorium a kolumbárium na Ústředním hřbitově v Brně,
2. Klášter v Louce u Znojma;
g) v Moravskoslezském kraji
  Společenský dům (Obchodní a živnostenská komora) v Opavě.
(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Podmínka zabezpečení ochrany národních kulturních památek
Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr kultury:
Mgr. Herman v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 69/2017 Sb.
Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením
 
a) v hlavním městě Praze
 
1.
 
Název:
Ďáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje
Popis:
plocha hřbitova a čestného pohřebiště tvořená pozemky vymezenými prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres:
Praha
Obec:
Praha
Katastrální území:
Střížkov
Pozemky, parcelní čísla:
576/1, 576/2, 576/4, 576/5, 576/6, 578
 
 
2.
 
Název:
Invalidovna v Praze
Popis:
budova na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:
Praha
Obec:
Praha
Katastrální území:
Karlín
Pozemky, parcelní čísla:
695, 696
Budova, číslo popisné:
24
 
 
3.
 
Název:
Palác Lucerna v Praze
Popis:
budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:
Praha
Obec:
Praha
Katastrální území:
Nové Město
Pozemek, parcelní číslo:
2062
Budova, číslo popisné:
704
 
 
b) ve Středočeském kraji
1.
Název:
Krematorium v Nymburce
Popis:
budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Nahrávám...
Nahrávám...