dnes je 19.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (03/07/2017)

2.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Národní dotace v zemědělství

 • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html
 • Dílčí programy
  • Podpora zlepšení životníhoprostředí drůbeže
   • Zaměření dotačního titulu:  Zajištění nadstandardní pohody drůbeže zlepšením životního prostředí drůbeže.Drůbež, u které bylo zlepšeno životní prostředí nechemicky působícími přípravky, které jsou založeny na bázi oxidu křemičitého nebo fylosilikátů.
   • Příjemci podpory: Chovatel drůbeže podnikající v zemědělské výrobě, který zajistil zlepšení prostředí u drůbeže nechemicky působícími přípravky, které jsou založeny na bázi oxidu křemičitého nebo fylosilikátů v období od 15. 3. 2017 do 31. 8. 2017. Aktivní zemědělec.
   • Termín:Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 29. 9. 2017.
 • Katalogové informace

Oblast: Zemědělství

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: MZCR.

Programy: Program rozvoje venkova

 

  • Podpora šetrného zacházení s drůbeží
   • Zaměření dotačního titulu:  Zlepšení životních podmínek drůbeže při odchytu a přepravě na porážku nebo při odchytu z odchovu, převozu a umístění do chovných hal s využitím technologií, které zaručují šetrné zacházení s drůbeží.Drůbež, u které bylo v daném období při odchytu a přepravě na porážku nebo při odchytu z odchovu, převozu a umístění do chovných hal provedeno vyskladnění formou služby s využitím technologií, které zaručují šetrné zacházení s drůbeží.
   • Příjemci podpory:  Chovatel drůbeže podnikající v zemědělské výrobě, který formou služby zajistil, že při odchytu a přepravě drůbeže na porážku nebo při odchytu z odchovu, převozu a umístění do chovných hal bylo vyskladnění provedeno pomocí technologií, které zaručují šetrné zacházení s drůbeží, v období od 15. 3. 2017 do 31. 8. 2017. Aktivní zemědělec.
   • Termín:Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 29. 9. 2017.
 • Katalogové informace

Oblast: Zemědělství

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: MZCR.

Programy: Program rozvoje venkova

 

  • Podpora zlepšení podmínekustájení drůbeže v halách
   • Zaměření dotačního titulu:  Zajištění nadstandardní pohody drůbeže zlepšením podmínek ustájení. Drůbež, u které bylo prováděno opatření ke zlepšení podmínek ustájení úpravou relativní vlhkosti vzduchu v halách pro drůbež tak, aby v daném období tj. od 15. 3. 2017 do 31. 8. 2017 nepoklesla relativní vlhkost v prvém týdnu po naskladnění haly jednodenními mláďaty v průměru pod 35 %, a v průběhu navazujícího chovu nepřesáhla v průměru 80 %.
   • Příjemci podpory:  Chovatel drůbeže podnikající v zemědělské výrobě, který zajistil, že v halách pro chov drůbeže došlo ke zlepšení podmínek ustájení úpravou relativní vlhkosti vzduchu v období od 15. 3. 2017 do 31. 8. 2017. Aktivní zemědělec.
   • Termín:Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 29. 9. 2017.
 • Katalogové informace

Oblast: Zemědělství

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: MZCR.

Programy: Program rozvoje venkova

 

  • Podpora zlepšení stájovéhomikroklimatu drůbeže
   • Zaměření dotačního titulu: Zajištění nadstandardní pohody drůbeže zlepšením jejich životního prostředí použitím ověřených biotechnologických přípravků, které snižují emise amoniaku a dalších nežádoucích plynů, které se aplikují do krmiva, do napájení nebo na podestýlku v hale s drůbeží.Drůbež, u které bylo provedeno zlepšení stájového mikroklimatu pomocí ověřených biotechnologických přípravků, které zajistily hladinu amoniaku u kuřat chovaných na maso v hodnotě nejvýše 17 ppm, a u ostatních druhů a kategorií drůbeže v hodnotě maximálně 20 ppm.
   • Příjemci podpory:  Chovatel drůbeže podnikající v zemědělské výrobě, který zajistil včasné použití ověřených biotechnologických přípravků, které snižují emise amoniaku a dalších nežádoucích plynů, v období od 15. 3. 2017 do 31. 8. 2017. Aktivní zemědělec.
   • Termín:Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 29. 9. 2017.

 

 • Katalogové informace

Oblast: Zemědělství

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: MZCR.

Programy: Program rozvoje venkova

 

Podpory Kraje Vysočina

 • Zdroje informací: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ 
 • Dílčí programy
  • Programu obnovy venkova Vysočiny
   • Zaměření dotačního titulu: Jsou podporovány tyto typy projektů: radnice, mateřské a základní školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy (pouze pokud se týká sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života), hasičské zbrojnice vč. vybavení jednotky požární ochrany určené k zásahu, požární nádrže a obecní rybníky, sakrální stavby, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, místní rozhlas, úpravy veřejných prostranství vč. drobného mobiliáře, obnova a zřizování veřejné zeleně, místní komunikace včetně obnovy dopravního značení, pěší stezky a chodníky, veřejné osvětlení, veřejná kanalizace vč. čistíren odpadních vod, veřejný vodovod vč. vodojemů a úpraven vody, komunální technika.
   • Příjemci podpory: Obce do 1500 obyvatel v Kraji Vysočina.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2017.
 • Katalogové informace

Oblast: Rozvoj měst a venkova

Kraj: Vysočina

Poskytovatel dotace: kraj.

Programy: Kraje

 

  • Trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství
   • Zaměření dotačního titulu: Předmětem dotace (akce) je pořízení nové drobné lesní techniky: motorová pila, křovinořez, postřikovač. Žadatel musí požádat minimálně o 2 různé předměty dotace (nelze však pořídit více kusů stejného předmětu dotace, např. 2 motorové pily). Žadatel je povinen akci zrealizovat (nakoupit novou drobnou lesní techniku a provést úhradu nákladů) nejpozději k datu podání žádosti o poskytnutí dotace.
   • Příjemci podpory: Vlastníci nebo nájemci lesních pozemků, které se nacházejí na území Kraje Vysočina. Žadatelem nemůže být Česká republika, jí zřízená nebo založená osoba pověřená správou lesů v majetku státu.
Nahrávám...
Nahrávám...