dnes je 24.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (09/10/2019)

9.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách (OPPIK)

 • Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/
 • Dílčí programy
  • Potenciál– výzva VI.
   • Zaměření dotačního titulu: Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichž výsledky jsou následně využity ve výrobě. Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. 

    Míra podpory

    • dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace,
    • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč.
   • Příjemci podpory: Malé a střední podniky, velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 12. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, MPO

    Programy: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

  • Aplikace– výzva VII.
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

    Míra podpory

    • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše:
     • 40 mil. Kč pro projekty realizované bez účinné spolupráce
     • 80 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce nebo v rámci kódu intervence 063 nebo 065,
    • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %,
    • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.
   • Příjemci podpory: Malé, střední podniky i velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. Organizace pro výzkum a šíření znalostí.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, MPO

    Programy: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

  • Partnerství znalostního transferu – výzva V.
   • Zaměření dotačního titulu: Rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem urychlení inovačních procesů v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Vytvoření partnerství mezi malým/středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště. 

    Míra podpory

    • dotace bude poskytována do maximální výše 70 % pro všechny typy žadatelů,
    • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč.
   • Příjemci podpory: Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky a znalostní organizace.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 7. 1. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, MPO

    Programy: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

  • Inovace (Inovační projekt) - výzva VII.
   • Zaměření dotačního titulu: Program Inovace podporuje dva typy projektů:
    • Inovační projekty – u projektů uplatňujících nová originální řešení program umožní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí nutných k jejich realizaci,
    • Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví – v tomto případě program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek.

     Míra podpory

     • malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů,
     • střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů,
     • velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů,
     • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč.
   • Příjemci podpory: Malé, střední podniky i velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, MPO

Nahrávám...
Nahrávám...