Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (14/11/2019)

14.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Programy Technologické agentury ČR (TAČR)

 • Zdroje informací: https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/
 • Dílčí programy:
  • Program TREND - financování výzkumu u podniků
   • Zaměření dotačního titulu: Podprogram 2 – Nováčci v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND, je zaměřen zejména na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Záměrem podprogramu je dát šanci uchazečům, kteří nerealizují na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity. Toho má být docíleno podmínkou pro hlavní uchazeče, že v posledních pěti letech nebyli příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč. Nováčky jsou podniky, které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací (podnik nemusí dokládat dvouletou účetní historii). Tento podprogram se zaměřuje na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup služeb od výzkumných organizací.

    Výše dotace:

    • celková alokace pro tuto výzvu činí 120 mil CZK,
    • míra podpory je 80 % uznatelných nákladů, max. míra podpory na 1 projekt: 20 mil. Kč.
   • Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:
    • podniky všech velikostí a výzkumné organizace.
   • Termín: Soutěž bude vyhlášena 4. 12. 2019 a žádosti bude možné podávat do 5. 2. 2020.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie

    Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky (TA ČR). MPO (odborný garant programu)

    Programy: Program TREND, 2. veřejná soutěž

  • Program THÉTA – nové technologie a zkvalitnění řízení v energetice
   • Zaměření dotačního titulu: Program se zaměřuje na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

    Výše dotace:

    • celková alokace pro tuto výzvu činí 735 mil CZK,
    • míra podpory je 90 % uznatelných nákladů.

    Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

   • Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

    • malé, střední i velké podniky (nesmí být v obtížích a musí mít v obchodním rejstříku zveřejněné účetní závěrky z let 2015-2017),
    • výzkumné organizace.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá do 19. 12. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie

    Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky (TA ČR). MPO (odborný garant programu)

    Programy: Program THÉTA, 3. veřejná soutěž

  • Program KAPPA – propojování výzkumných organizací s podniky
   • Zaměření dotačního titulu: Program se zaměřuje se na spolupráci podniků z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Cílem je podpořit jejich aplikovaný výzkum a propojování výzkumných organizací s aplikační sférou neboli podniky. 

    Výše dotace:

    • míra podpory je 80 % uznatelných nákladů,
    • na jeden projekt bude možné získat až 60 mil. Kč.
   • Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

    • malé, střední i velké podniky (nesmí být v obtížích a musí mít v obchodním rejstříku zveřejněné účetní závěrky z let 2015-2017),
    • výzkumné organizace.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá od 20. 11. 2019 do 27. 2. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie

    Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky (TA ČR). MPO (odborný garant programu)

    Programy: Program KAPPA, 1. veřejná soutěž

  • Program Prostředí pro život - nová řešení v oblasti životního prostředí
   • Zaměření dotačního titulu: Program je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlým uplatněním v praxi, na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn. 

    Výše dotace:

    • celková alokace 1650 mil. Kč,
    • míra podpory je 90 % uznatelných nákladů.
   • Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

    • podnik,
    • výzkumná organizace,
    • další právnické osoby (bude upřesněno v ZD).
   • Termín: Příjem žádostí probíhá od 21. 11. 2019 do 21. 1. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí, Zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie

    Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky (TA ČR). MŽP (odborný garant programu)

    Programy: Program Prostředí pro život, 2. veřejná soutěž

  • Program GAMMA 2 – praktické uplatnění výsledků výzkumu a komercionalizace
   • Zaměření dotačního titulu: Hlavním cílem programu je v době jeho trvání podpořit nové a umožnit zefektivnění již zavedených systémů transferu znalostí VaV, jakožto výsledků dosažených ve VO a/nebo ve spolupráci mezi VO a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe. K cílům programu ve střednědobém horizontu patří také podpořit tvorbu nových výsledků VaV (vč. výsledků společenskovědního a humanitního výzkumu) vedoucím k inovacím s vysokou pravděpodobností jejich praktického