Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (22/07/2020)

22.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

 

Programy Ministerstva pro místní rozvoj, Národní dotace, Podpora rozvoje regionů

 • Zdroje informací: https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2020
 • Dílčí programy:
  • Dotace na vybudování hřišť či tělocvičen pro obce mezi 3 001 - 10 000 obyvatel
   • Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na podporu vybudování či rekonstrukci sportovišť mimo školní areály pro obce mezi 3 001-10 000 obyvateli. Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí. 

    Finanční alokace výzvy (podpora)

    • celková lokace výzvy: 150 mil. Kč.
    • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK.
    • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 30 000 000 CZK.

    Míra podpory:

    • maximální procentuální výše poskytované dotace je 60 %.
   • Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:
    • obec, která má 3001 – 10 000 obyvatel, která je zřizovatelem základní školy. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
   • Termín: Příjem žádostí je otevřen do 28. 8. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), Národní dotace

    Programy: Podpora rozvoje regionů 2020

Programy hl. m. Prahy

 • Zdroje informací:http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/program_cista_energie_praha/program_cista_energie_praha_2020.html
 • Dílčí programy:
  • Program čistá energie Praha
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace jsou určeny na náhradu zdrojů na pevná paliva, náhradu lokálních topidel centrálním vytápěním, rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností, využití obnovitelných zdrojů energie a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech.
   • Finanční alokace výzvy (podpora): 

a) Náhrada zdrojů na pevná paliva vytápěním centrálního typu:

- zdroj pro 1 – 3 jednotek – 80 000 Kč (max. 80 % doložených nákladů),

- zdroj pro 4 a více jednotek – 300 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů),

- tepelné čerpadlo – 90 000 tis. Kč (max. 50 %).

b) Náhrada ekologického topného systému tepelným čerpadlem:

- tepelné čerpadlo – 90 000 tis. Kč (max. 50 %).

c) Náhrada lokálních topidel vytápěním centrálního typu:

- zdroj pro 1 – 3 jednotek – 40 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů),

- zdroj pro 4 a více jednotek – 150 000 Kč (max. 30 % doložených nákladů),

- tepelné čerpadlo – 90 000 tis. Kč (max. 50 %).

d) Příprava teplé vody solárními termickými a fotovoltaickými systémy:

- Max. výše dotace 30 000 Kč (max. 50 %).

e) Instalace tepelného čerpadla v novostavbě:

- tepelné čerpadlo – 90 000 tis. Kč (max. 50 %).

f) Regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů:

- Max. výše dotace 100 000 Kč (max. 30 %).

g) Rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší účinností energetickou účinností:

- zdroj pro 1 – 3 jednotek – 20 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů),

- zdroj pro 4 a více jednotek – 100 000 Kč (max. 30 % doložených nákladů).

   • Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:
    • fyzické osoby s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu,
    • (bytová) družstva a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu podporovaný projekt v termínu od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.
   • Termín: Příjem žádostí je otevřen do 31. 8. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Hl. m. Praha

    Poskytovatel dotace: Hl. m. Praha, rozpočet hl. m. Prahy

    Programy: Program Čistá energie Praha 2020

Programy Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP)

 • Zdroje informací: https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2020

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/

  • Zlepšování kvality ovzduší - výzva TROMSO (Norské fondy)
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena na zjištění převládajícího typu znečištění včetně koncentrací znečišťujících látek a identifikace zdroje tohoto znečištění. Předmětem výzvy je provedení dočasného (mobilního) monitoringu kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni. Součástí podporovaných aktivit je také analýza vzorků (výsledky kvalitativních a kvantitativních laboratorních rozborů) a vyhodnocování získaných dat. Podmínkou pro poskytnutí podpory je následné zpracování plánu s návrhy relevantních opatření pro omezení zjištěného typu znečištění ovzduší či zmírnění následků jeho působení (tzv. akčního plánu). 

    Finanční alokace výzvy (podpora)

    • minimální výše podpory na jeden projekt je 5 200 000 Kč (200 000 EUR),