Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (25/04/2019)

25.4.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Dotační programy Moravskoslezského kraje

 

 • Zdroje informací: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-rozvoje-cykloturistiky-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2019-126426/
 • Dílčí programy:
  • Dokumentace cyklistické infrastruktury
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je podpořit rozvoj cykloturistiky na území Moravskoslezského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras. Důvodem realizace tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj cykloturistiky, zkvalitnit související infrastrukturu a propojenost jednotlivých turistických cílů a tím celkově podpořit rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. V tomto dotačním titulu se budou poskytovat účelové investiční dotace na pořízení projektové dokumentace. Cílem je podpořit zejména menší obce v činnosti směřující ke zkvalitnění, scelení a propojení sítě cyklistických tras na území Moravskoslezského kraje.
   • Příjemci podpory: Obce, svazky obcí, právnické osoby zřízené nebo založené výlučně obcemi (mimo statutárních měst) nebo svazky obcí.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 11. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a regionů.

    Kraj: Moravskoslezský

    Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj

    Programy: Program Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+, Dotační titul č. 1.
  • Cyklistická infrastruktura
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem je podpořit zejména menší obce v činnosti směřující ke zkvalitnění úrovně cyklistické dopravy. V tomto dotačním titulu se budou poskytovat účelové investiční, neinvestiční, popř. kombinovanédotace na opravu nebo úpravu stávajícího značení cyklistických tras, pořízení doprovodné infrastruktury, která navazuje na stávající cyklotrasu a bude sloužit jejím uživatelům (např. svislé a vodorovné dopravní značení, odpočívky, stojany na kola, mapové stojany, dobíjecí stanice pro elektrokola, servisní místa pro kola apod.), a dále na opravu či rekonstrukci stávajících cyklostezek, cyklistických tras a cyklookruhů. Podpořena bude rovněž výstavba nových úseků.
   • Příjemci podpory: Obce, svazky obcí, právnické osoby zřízené nebo založené výlučně obcemi (mimo statutárních měst) nebo svazky obcí.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 11. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a regionů.

    Kraj: Moravskoslezský

    Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj

    Programy: Program Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+, Dotační titul č. 1.

Národní program životní prostředí

 

 • Zdroje informací: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/narodni-program-zivotni-prostredi/
 • Dílčí programy:
  • Pakt starostů pro klima a energii
   • Zaměření dotačního titulu: Podporovány budou projekty spjaté se zapojením měst a obcí ČR do iniciativy Paktu starostů, zejména tvorba Akčního plánu nebo organizace akcí, ve kterých místní samospráva zapojí zainteresované subjekty a občany do společného dialogu týkajícího se vývoje a realizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima. Dotaci můžete získat na zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, případně na jeho aktualizaci. Podpořeny budou rovněž organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem je zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu. Podporu bude možné využít i na zřízení nového pracovního místa pro pracovníka obce či městské části, který se bude věnovat přípravě a následné realizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima. Výše podpory na jeden projekt je min. 250 tisíc Kč a max. 2 miliony Kč.
   • Příjemci podpory: Oprávněnými příjemci podpory jsou obce, dobrovolné svazky obcí a městské části.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí.

    Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský.

    Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR.

    Programy: Národní program životní prostředí, Výzva č. 2/2019.
  • Zelená stuha
   • Zaměření dotačního titulu: Zakládání a obnova ploch a prvků zeleně. Jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň),