dnes je 19.5.2024

Input:

Druhy veřejných zakázek

24.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1
Druhy veřejných zakázek

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík

Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce podle odstavce 3. Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht.

Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, jejímž předmětem je poskytování jiných činností než uvedených v odstavci 3.

Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je

  • poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (hlavní slovník jednotného klasifikačního systému);1

  • zhotovení stavby, nebo

  • poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi podle písmene a) nebo b).

Stavbou je pro účely tohoto zákona výsledek

Nahrávám...
Nahrávám...