dnes je 2.3.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ke změnám v základní kvalifikaci nedochází

16.12.2014, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

Dne 1. ledna 2015 měla nabýt účinnosti novelizace zákona o veřejných zakázkách, která by změnila právní úpravu základních kvalifikačních předpokladů. Důvodem změny mělo být zřízení jednotného inkasního místa. Jelikož se tento projekt nespouští, nedochází ani ke změně zákona o veřejných zakázkách.

Již od roku 2011 se očekávaly změny v prokazování základních kvalifikačních předpokladů, které měly nabýt účinnosti od začátku roku 2015. V této době došlo k posunu v právní úpravě soukromého a daňového práva, což by mělo za následek, že zřízení jednotného inkasního místa by nebylo bezproblémové.

V zájmu odstranění hrozby nejasností byl v roce 2014 přijat zákon č. 267/2014 Sb.,

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...