dnes je 1.6.2023

Input:

Kvalifikace pro nadlimitní režim

6.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8
Kvalifikace pro nadlimitní režim

Mgr. Filip Červenka

Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci pro nadlimitní režim

Prokazování kvalifikace je jeden z klíčových bodů zadávacího řízení. Jedná se o první selekci dodavatelů na základě jejich schopností a způsobilosti plnit veřejnou zakázku. Jedná se o první z kritérií pro výběr dodavatele.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů u veřejných zakázek v nadlimitním režimu upravuje § 73 ZZVZ.

Pro nadlimitní režim zákon v § 73 ZZVZ předpokládá prokázání základní a profesní způsobilosti a ekonomické a technické kvalifikace. Prokázání jiné kvalifikace není zadavatel v nadlimitním

Nahrávám...
Nahrávám...