dnes je 17.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy ČR

20.12.2017, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí vydává Metodický pokyn CHJ č. 4, jehož cílem je stanovit formu a náležitosti podnětu k zahájení řízení o podezření na porušení rozpočtové kázně a nároky na další podklady, které by měly být součástí podnětu.

Podnět k zahájení kontrolní činnosti je pro orgány finanční správy zásadní informací a impulzem k zahájení řízení o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně, přičemž od jeho kvality se v mnoha případech odvíjí, jestli orgány finanční správy zahájí daňovou kontrolu, anebo díky dostatečnému množství důkazních prostředků rovnou zahájí vyměřovací řízení bez předchozího provedení daňové kontroly.

Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy ČR je určena primárně

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...