dnes je 17.7.2024

Input:

Modelový projekt rekonstrukce penzionu - příklad rozvoje cestovního ruchu

13.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci žadatelům, kteří plánují získat dotace na financování projektu penzionu pro rozvoj cestovního ruchu. Modelový příklad studie proveditelnosti je situován ve fiktivní obci Kamenice a představuje vhodný projekt pro regionální operační programy, které budou v programovacím období 2014-2020 nahrazeny Integrovaným regionálním operačním programem.

Modelový projekt rekonstrukce penzionu

 1. Výchozí stav a popis projektu

Penzion Kamenice se nachází v obci Kamenice, asi 15 kilometrů jižně od České Lípy, v Libereckém kraji. V Libereckém celém kraji jsou velice příznivé přírodní a kulturní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Návštěvníky sem láká například nejznámější hora Ještěd, který je dominantou města Liberce. Turistickou atraktivitou je zde především moderní vysílač ve tvaru rotačního elipsoidu, v jehož spodním patře se nachází luxusní restaurace. Dále se zde hojně vyskytují vývěry minerálních i prostých vod (například Lázně Libverda nedaleko Liberce). Díky tomu je Liberecký kraj jednou z největších zásobáren pitné i užitkové vody v rámci České republiky. Na území Libereckého kraje je možné pozorovat poměrně vysokou koncentraci přírodních památek a atraktivit. Mezi nejvýznamnější se řadí například Krkonošský národní park (KRNAP), který sem zasahuje pouze svou částí, ale jinak se rozkládá na území kraje Královéhradeckého. Další v pořadí jsou chráněné krajinné oblasti, jako například CHKO Kokořínsko, CHKO České středohoří či CHKO Lužické hory. Atraktivní je i poměrně bohatá kulturně historická tradice, kterou je možné pozorovat ve velkém množství stavebních a historických památek. Největší počet turistů každoročně směřuje do středisek v Krkonoších a v Jizerských horách. Dále jsou na území kraje přístupné Bozkovské dolomitové jeskyně. V letním období se těší značnému zájmu turistů Máchovo jezero a okolí Doks.

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu, bývalého statku z roku 1844 na penzion a školicí středisko. Objekt, který spadá pod ochranu památkové péče, byl stávajícími majiteli odkoupen z majetku zemědělského družstva. V té době se nacházel v dezolátním stavu.

Zbyla zde pouze hrubá stavba bez oken a dveří. Do objektu zatékalo poškozenou střechou, čímž došlo k částečnému poškození krovu. Usedlost má dobrou a strategickou polohu, díky které bude vybudování penzionu obrovským přínosem pro celou okolní oblast. Zároveň dojde k navýšení ubytovacích kapacit v oblasti, neboť z průzkumu konkurence, provedeném v obci Holany a nejbližším okolí, je patrné, že stávající počet zařízení a jejich kapacita je nedostatečná. Většina ubytovacích zařízení v okolí jsou kempy, které je možné využít pouze během letní sezóny, a navíc jsou z velké části obsazeny dětskými tábory. Přímo na trase blízké cyklostezky č. 115 není žádná možnost se ubytovat. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru cyklostezky lze předpokládat i zájem zahraniční klientely. V celé oblasti také není jediné zařízení, které by bylo členem Asociace hotelů a restaurací České republiky, kam se po dokončení rekonstrukce plánuje žadatel zaregistrovat.

2. Cíle projektu a jejich soulad se zaměřením dotačního programu

Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky ubytovacích zařízení v oblasti a tím podpoření zájmu turistů o region. Dílčími cíli projektu jsou:

  • záchrana památkově chráněného objektu. Rekonstrukcí dojde k zachování rysů budovy, která by bez rekonstrukce zcela jistě zchátrala,
  • poskytnutí nabídky volnočasových aktivit, především zájemcům o cykloturistiku,
  • nabídka dalších možností trávení volného času (projížďky na koních, horolezectví, turistika atd.),
  • podpora místních podnikatelů (restaurace, obchody, půjčovny sportovního vybavení atd.),
  • zlepšení celkového vzhledu obce, kde se z chátrající stavby stane atraktivní budova, zvýšení zaměstnanosti vybudováním 3 stálých pracovních míst.

Projekt je plně v souladu s cíli relevantního regionálního operačního programu. Jeho realizací dojde ke zlepšení kvality a prostředí regionu, a zároveň k nárůstu jeho atraktivity. Zároveň dojde k rekonstrukci významné památky, čímž se bude rozvíjet kulturní a přírodní potenciál oblasti. Rekonstrukcí objektu dojde mimo jiné k rozšíření nabídky služeb pro rozvoj cestovního ruchu, což ve finále naplní globální cíl oblasti podpory.

 3. Marketingová strategie

Analýza trhu je důležitou součástí studie proveditelnosti. Má za cíl vyhodnotit postavení projektu z pohledu nabídky (analýza potenciální konkurence) a podat informace o druhu a struktuře spotřebitelů. V návaznosti na provedenou analýzu je určována marketingová strategie. Konkrétní marketingový mix je možné definovat (na základě tzv. „4 P“- Produkt, Cena,  Propagace a Místo).

Produkt

Finálním produktem projektového záměru budou ubytovací služby poskytované v nově vybudovaném Penzionu Kamenice o kapacitě 32 lůžek. V každém pokoji bude k dispozici sociální zařízení a kuchyňka což je vhodné zejména pro cílové skupiny aktivní sportovci, rodiny s dětmi a turisté. Tito zájemci jsou však bráni spíše jako nárazoví než pravidelní klienti. Zároveň bude vybodována prostorná školící místnost s kapacitou 43 míst, která bude vybavena moderní technologií. Bude využívána nejen k účelům školení, ale zároveň jako společenská místnost pro ubytované a příchozí hosty.

Ubytování je navrženo tak, aby mohlo uspokojit potřeby všech cílových skupin. Ubytovací kapacity zahrnují: 8 pokojů – 2 lůžkových, z toho 1 bezbariérový; 2 pokoje – 4 lůžkové; 3 pokoje – 3 lůžkové. Ubytovaným hostům bude v ceně ubytování servírována kontinentální snídaně. Teplá jídla plánuje žadatel připravovat z polotovarů a během letní sezóny budou moci hosté využít venkovní gril či nechat si připravit zeleninový salát. Zároveň bude každý pokoj vybaven základními kuchyňskými potřebami, protože majitel předpokládá, že si většina hostů bude stravování zajišťovat z vlastních zdrojů.

Pro pořádání školení či teambuildingových akcí a pro setkávání hostů bude zbudována společenská místnost, která bude dostatečně prostorná i v případě, že zde bude potřeba umístit více lidí, než je kapacita ubytovacího zařízení. K objektu také náleží velká zahrada a do budoucnosti se počítá se zakoupením již vybraných pozemků, které

Nahrávám...
Nahrávám...