dnes je 19.5.2024

Input:

Modelový projekt v oblasti místního rozvoje na venkově

27.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci a návody ke zpracování dotačního projektu v oblasti podpor zaměstnanosti. Modelový příklad je vhodný pro Operační program Zaměstnanost. Struktura modelového projektu reflektuje uspořádání studie proveditelnosti.

Charakteristika dotačního titulu
Modelový projekt je vhodný pro oblast financování místních akčních skupin metodou LEADER, jejíž hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). Místní akční skupina je společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů, pro svůj region. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Rozvoj Místních akčních skupin je možné financovat z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu, Operační programu Zaměstnanost a Operačního programu Životní prostředí. V současném programovém období 2014 – 2020 se přistoupilo k nastavení tzv. povinných standardů pro fungování MAS, díky kterým prokážou, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z fondů Evropské unie. Financovat je možné projekt rozvoje podnikatelských a řemeslných činností, obnovy a údržby kulturního dědictví venkova, rozvoje občanské vybavenosti, podporu zvyšování turistického potenciálu a cestovního ruchu, projekty úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, diversifikaci zemědělských a návazných činností, atd. Splnění standardů bude posuzováno dle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020. Místní akční skupiny, které získají osvědčení o splnění standardů, mohou předkládat žádosti o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje. V současné době je v České republice téměř 200 místních akčních skupin, které se účastní standardizačního procesu.

Název projektu
Modelový projekt financování místního rozvoje v obci.

Žadatel
Žadatelem projektu je modelová obec Dříteč v Jihočeském kraji, která má 1050 obyvatel. Občanská vybavenost obce Dříteč je na velmi dobré úrovni. V obci se nachází jedna základní škola, kterou mohou žáci navštěvovat od prvního do devátého ročníku. Děti také mohou navštěvovat mateřskou školu, která má dvě třídy. Občané obce mohou navštěvovat dvě ordinace praktického lékaře pro dospělé, dětský lékař bohužel v obci není, nejbližší ordinace je

Nahrávám...
Nahrávám...