dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o střetu zájmů v poslanecké sněmovně

19.3.2018, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Ministerstvo spravedlnosti podalo dle tiskové zprávy SMS ČR již zhruba 400 podnětů za porušení zákona o střetu zájmů nezveřejněním majetkových poměrů.

Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o střetu zájmů (sněmovní tisk č. 33), která má problémy způsobené loňskou novelizací alespoň částečně zmírnit.

Text dotčeného ustanovení zákona o střetu zájmů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

§ 13

Registr oznámení

(1) Zřizuje se registr oznámení jako informační systém veřejné správy16), jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) V registru oznámení jsou ukládány elektronické dokumenty podávané veřejnými funkcionáři podle § 12 odst. 5, s výjimkou oznámení

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...