dnes je 16.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novinka ve způsobu zahájení uzavřené výzvy u veřejných zakázek dle pokynů OPŽP

14.6.2017, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Od 1. května 2017 je účinná 6. verze Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 - 2020 (dále jen „Pokyny OPŽP"). Změny doznal způsob zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu v uzavřené výzvě.

Dle postupů pro zadávání veřejných zakázek účinných do 30. dubna 2017 se uzavřená výzva zahajovala odesláním písemné výzvy k podání nabídky (dále jen „výzva") minimálně 3 zájemcům. V případě veřejných zadavatelů musela být tato výzva zároveň ke stejnému dni uveřejněna na profilu zadavatele nebo na úřední desce a to včetně alespoň textové části zadávacích podmínek.

S účinností od 1. května 2017 se dle čl. 2.6.3 Pokynů OPŽP uzavřená výzva zahajuje pouze

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...