dnes je 29.3.2023

Input:

Okamžik ukončení ZPŘ

1.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Zadavatel zadával zakázku formou zjednodušeného podlimitního řízení (ZPŘ). Do konce lhůty pro podání nabídek však žádnou nabídku neobdržel. ZPŘ tak musí zrušit. Můj dotaz tedy zní - kdy je ZŘ ukončeno? V den rozhodnutí zadavatele o zrušení (den konání rady města) nebo dnem uveřejnění na profilu zadavatele?

Odpověď:

V souladu s ust. § 51 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), je v případě zrušení

Nahrávám...
Nahrávám...