dnes je 18.7.2024

Input:

Operační program Životní prostředí (OPŽP) - představení

8.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku bychom Vám rádi představili další operační program. Jedná se o tematický operační program, který navazuje na období 2007-2013. Současná alokace programu pro období 2014-2020 činí 2,6 mld. EURO (cca 73 mld. Kč), což je oproti minulému období zhruba poloviční částka (2007-2013 činila alokace 4,92 mld. EURO).

Důvodem jsou problémy, které měl OP ŽP s vyčerpáním alokace pro období 2007-2013, kdy se během posledního roku vyhlašovaly poslední výzvy tak, aby se vyčerpala co největší přidělená částka.

Žádosti se nyní v tomto programu podávají v aplikaci MS2014+, vstup do aplikace: www.mssf.cz. Je to aplikace podobná té, ve které se žádosti přijímaly v předchozím období. Žádosti se nyní podávají elektronicky, pro podání žádosti je potřeba mít vyřízen kvalifikovaný elektronický podpis. Tento elektronický podpis si můžete vyřídit například u vybraných poboček České pošty,  kde mají pobočky CzechPointu.

V rámci tohoto programu může žádat široké spektrum uchazečů – mohou žádat podnikatelé (např. na snížení emisí při vlastní výrobě), běžní občané na výměnu kotlů, obce na protipovodňová opatření, neziskové organizace na rekultivaci starých skládek… Výše dotace činí až 90 % způsobilých nákladů, mezi které patří především investiční náklady. Žadatelé musí mít na paměti to, co platí obecně u všech dotací:

1. hlídat si splnění závazných ukazatelů – cílů, výstupů projektu; a to v termínu stanoveném Poskytovatelem dotace

2. při výběru dodavatele musí postupovat podle zákona o veřejných zakázkách nebo dle metodiky operačního programu

3. dodržet publicitu projektu  (např. cedulky před

Nahrávám...
Nahrávám...