dnes je 18.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Poskytování daru, použití fondu odměn obce a změna rozpočtu příspěvkové organizace

23.5.2023, Zdroj: MF ČR

Ministerstvo financí třikrát odpovídá na dotazy obcí, aktuální témata: Orgán obce příslušný k rozhodnutí o poskytnutí daru. Použití fondu odměn. Změna rozpočtu příspěvkové organizace.

Orgán obce příslušný k rozhodnutí o poskytnutí daru

Rozhodnutí o poskytnutí daru náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva, resp. rady obce podle výše částky, která má být poskytnuta. O poskytnutí daru nad 20 000 Kč jednotlivé osobě rozhoduje zastupitelstvo, o částce nižší než 20 000 Kč rozhoduje rada obce (§ 85 písm. b) zákona o obcích).

Rozhodujícím kritériem pro určení orgánu příslušného k rozhodnutí o poskytnutí daru je výše částky pro jednotlivou osobu, tj. částka uvedená v jednotlivé

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...