dnes je 24.5.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ

22.4.2022, Zdroj: SMO ČR

Jak odměňovat ředitele škol? Získejte dotaci na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni.

MŠMT vydává pro školy a jejich zřizovatele metodiku s přehlednými postupy k financování jazykové přípravy dětí cizinců a možnosti využít nepedagogickou pozici adaptačního koordinátora.

S ohledem na právní úpravu vyplývající ze školského zákona (v návaznosti na mezinárodněprávní závazky České republiky) mají ukrajinské děti, kterým je poskytnuta dočasná ochrana, právo na vzdělávání za obdobných podmínek jako občané České republiky.Je tedy nezbytné i pro účely financování činnosti škol ze státního rozpočtu pohlížet na ukrajinské děti, které jsou přijaty do českých škol, shodně jako

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...