dnes je 27.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinná elektronická komunikace od 18.10. 2018

14.11.2017, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

Od 18. října 2018 nabyde účinnosti ustanovení o povinnosti elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení pro všechny zadavatele. Pro organizační složky státu, ČNB a centrální zadavatele platí povinnost již od 18. dubna 2017.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem je regulována v § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Ustanovení § 211 odst. 3 ZZVZ pak ukládá zadavateli obecnou povinnost komunikovat s dodavatelem elektronicky a stanoví z této povinnosti výjimky - toto ustanovení zákona má však odloženou účinnost.

Odložená účinnost je stanovena v § 279 odst. 2 ZZVZ a je různá v závislosti na druhu

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...