Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

11.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dílčí programy

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zdroje informací:   https://www.agentura-api.org/


Dílčí programy

  

 

Marketing – výzva V.

Zaměření dotačního titulu: Rozhodli jste se prorazit s Vašimi produkty na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Pokud jste malým nebo středním podnikem, je pro Vás vhodný program Marketing. Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

Míra podpory:

 • celková alokace: 200 mil. Kč
 • rozmezí podpory: 0,2 - 4 mil. Kč,
 • procento podpory: 50 %.

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky.

Termín: Příjem projektů do žádosti o podporu bude otevřen od června tohoto roku.

Vysokorychlostní internet – Výzva III – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury a současně vytvořit digitální technické mapy krajů.

Míra podpory:

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč,
 • míra podpory je 85 % ze způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

Všichni uživatelé DTM.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. 5. 2020 do 16. 4. 2021.

 

Úspory energie v SZT – výzva IV.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je podpora české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Míra podpory

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.
 • Základní míra podpory je 40 %, malý podnik má bonus 10 % a střední podnik má bonus 5 %.

Míra podpory:

 • malý podnik – až 50 % ZV,
 • střední podnik – až 45 % ZV,
 • velký podnik – až 40 % ZV

Příjemci podpory:

O finanční podporu mohou žádat:

 • malé, střední a velké podniky,
 • veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu,
 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 1. 3. 2021 do 13:00 hod.

 

Proof of concept - rozvoj transferu technologií a znalostí

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Míra podpory

 • minimálně 300 tis. Kč,
 • maximálně 5 mil. Kč pro aktivitu 3.1a) a 10 mil. Kč pro aktivitu 3.1b).

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 30. 10. 2020.

 

Nízkouhlíkové technologie – úprava bioplynu na metan

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nakládání s energií. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Míra podpory:

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 35 mil. Kč,
 • výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice.

Příjemci podpory:

 • malý a střední podnik,
 • velké podniky,
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 18. 12. 2020.

 

ICT a sdílené služby – Digitální podnik

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora nákupu software a hardware v českých podnicích.

Míra podpory

 • minimálně 500 tis. Kč,
 • maximálně 30 mil. Kč.

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky.

Termín: Výzva bude vyhlášená 12. 10. 2020 a žádosti o podporu budou přijímány od 14. 12. 2020 do 15. 3. 2021.

 

Aplikace

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Část alokace je vyčleněna pro sektor civilního dopravního letectví.

Míra podpory

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše:
 1. 50 mil. Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce,
 2. 100 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce, CZ-NACE 30.3, kódu intervence 063 nebo 065.
 • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky a velké podniky,
 • podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem,
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 15. 12. 2020.

 

Inovace - inovační projekt

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Míra podpory

 • dotace na projekt je poskytována ve výši:
 1. minimálně ve výši 1 mil. Kč,
 2. maximálně do výše 75 mil.

Podpora:

 • malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky a velké podniky,
 • podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem,

Termín: Žádosti o podporu budou