dnes je 20.1.2021

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

21.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dílčí programy

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zdroje informací:   https://www.agentura-api.org/


Dílčí programy

  

 

Marketing – výzva V.

Zaměření dotačního titulu: Rozhodli jste se prorazit s Vašimi produkty na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Pokud jste malým nebo středním podnikem, je pro Vás vhodný program Marketing. Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

Míra podpory:

 • celková alokace: 200 mil. Kč
 • rozmezí podpory: 0,2 - 4 mil. Kč,
 • procento podpory: 50 %.

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky.

Termín: Příjem projektů do žádosti o podporu bude otevřen od června tohoto roku.

Vysokorychlostní internet – Výzva III – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury a současně vytvořit digitální technické mapy krajů.

Míra podpory:

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč,
 • míra podpory je 85 % ze způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

Všichni uživatelé DTM.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. 5. 2020 do 16. 4. 2021.

 

Úspory energie v SZT – výzva IV.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je podpora české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Míra podpory

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.
 • Základní míra podpory je 40 %, malý podnik má bonus 10 % a střední podnik má bonus 5 %.

Míra podpory:

 • malý podnik – až 50 % ZV,
 • střední podnik – až 45 % ZV,
 • velký podnik – až 40 % ZV

Příjemci podpory:

O finanční podporu mohou žádat:

 • malé, střední a velké podniky,
 • veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu,
 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 1. 3. 2021 do 13:00 hod.

 

ICT a sdílené služby – Digitální podnik

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora nákupu software a hardware v českých podnicích.

Míra podpory

 • minimálně 500 tis. Kč,
 • maximálně 30 mil. Kč.

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky.

Termín: Výzva bude vyhlášená 12. 10. 2020 a žádosti o podporu budou přijímány od 14. 12. 2020 do 15. 3. 2021.

 

 

Inovace - inovační projekt

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Míra podpory

 • dotace na projekt je poskytována ve výši:
 1. minimálně ve výši 1 mil. Kč,
 2. maximálně do výše 75 mil.

Podpora:

 • malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky a velké podniky,
 • podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem,

Termín: Žádosti o podporu budou přijímány od 15. 10. 2020 do 29. 01. 2021.

 

Technologie

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

Míra podpory

dotace na projekt je poskytována ve výši:

 1. minimálně ve výši 1 mil. Kč,
 2. maximálně do výše 40 mil. Kč.

Podpora:

 • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků.

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky.

Termín: Žádosti o podporu budou vyhlášeny dne 2. 12. 2020 a přijímány do 02. 03. 2021.

Poradenství – finance na poradenské služby pro podnikatele

Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřená na získání financí na poradenské služby pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Program Poradenství pomůže firmám s nákupem služeb zacílených na získání nových certifikátů (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení aj.) nebo na zpracování plánu digitální transformace části nebo celého podniku. Cílem programu je poskytování poradenských služeb a služeb malým a středním podnikům prostřednictvím provozovatelů inovační infrastruktury a externích poradců oprávněných k této činnosti podle platných právních předpisů. Poskytování poradenských služeb a služeb bude zaměřeno na začínající a rozvojové MSP s cílem přispět k rozvoji podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • výše dotace: 0,1 - 1 mil. Kč,
 • maximální intenzita podpory: 50 %.

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky.

Termín: Příjem žádostí bude

Nahrávám...
Nahrávám...