dnes je 24.5.2022

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zemědělství, lesnictví, rybářství

11.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Programy Ministerstva zemědělství (MZe), Národní dotace

 • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/
 • Dílčí programy

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Zaměření dotačního titulu: Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program na podporu údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 5 000 obyvatel. Předmětem dotace je údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, jako např. kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Dotace z prostředků Ministerstva zemědělství může být maximálně 70 % finančních nákladů projektu.
 • Žadatel může dostat minimálně 15 000 korun a maximálně 300 000 korun.
 • Za způsobilé výdaje na terénní úpravy lze považovat jen výdaje ve výši max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu, max. však 30 000 Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 1. a) V obci do 2 000 obyvatel.
 2. b) V obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.
 • Obec, město, městys,
 • Spolky (sdružení) a nadace,
 • Zájmová sdružení právnických osob,
 • Obecně prospěšné společnosti,
 • Vlastník objektu,
 • Vlastník pozemku, (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • Uživatel pozemku, na němž objekt stojí.

Termín: Příjem žádostí bude ukončen 30. 9.2021

 

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

Zaměření dotačního titulu: Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program na podporu restrukturalizace ovocných sadů, jehož účelem je nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.

Finanční alokace výzvy (podpora):

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

 • Výše dotace:
 • Sazba do 240 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 800 ks/ha).
 • Sazba do 120 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 400 ks/ha).
 • Sazba do 60 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou drobného ovoce (rybízů, angreštů, malin) na výměře minimálně 0,5 ha jednoho druhu (minimální počet sazenic 3 000 ks/ha).

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • zemědělský podnikatel, tj. fyzická
Nahrávám...
Nahrávám...