dnes je 26.10.2021

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zemědělství, lesnictví, rybářství

30.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Programy Ministerstva zemědělství (MZe), Národní dotace

  • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/
  • Dílčí programy

Prevence před povodněmi

Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřena na zvýšení míry ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem. Program 129 360 je rozdělen na tři podprogramy: 129 363 „Podpora projektové dokumentace“, 129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“, 129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“. Dotace na zvýšení míry ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem dle směrnice 2007/60/ES realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání povodňových rizik.

Míra podpory:

  • a) Program 129 363 - maximální výše celkových způsobilých
Nahrávám...
Nahrávám...