Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zemědělství, lesnictví, rybářství

27.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 

4.    Zemědělství, lesnictví, rybářství

 

Operační program Rybářství

Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/sedma-osma-devata-a-desata-vyzva-op.html

 

Dílčí programy

Plány produkce

Zaměření dotačního titulu: Příprava a realizace plánů produkce a uvádění produktů na trh, jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za účelem zajištění správné funkčnosti organizace producentů a přispění k plnění cílů Společné rybářské politiky.

Příjemci podpory: Organizace producentů, sdružení organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31 12. 2018.

Shromažďování údajů

Zaměření dotačního titulu: Opatření je zaměřeno na zlepšení shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví.

Příjemci podpory: Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Ministerstva zemědělství.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 7. 2023.

Národní dotace v zemědělství

Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2018/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html

Dílčí programy

 

Podpora včelařství

Zaměření dotačního titulu: Zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. Včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. Dotace do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace. Zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm.

Příjemci podpory: Včelař, chovající včely na území ČR. Český svaz včelařů, který zajišťuje administraci podpory a jehož prostřednictvím bude podpora včelařům, chovajícím včely na území ČR poskytnuta, obdrží 5 % z přiznané dotace.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2018.

 

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče

Zaměření dotačního titulu: Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Účelně vynaloženými náklady se rozumí náklady na přepravu zvířete, náklady na krmivo, na veterinární péči, na léky a zdravotnický materiál a ostatní podle zdravotního stavu zvířete, mzdové a obdobné náklady na zabezpečení náhradní péče nebo předběžné náhradní péče o zvíře. V případě péče o zvíře, která trvá déle než 3 měsíce, je možné požádat o zálohu na úhradu nákladů za uplynulé období.

Příjemci podpory: Obce.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 11. 2018.

 

Podpora opatření ke snížení tepelného stresu prasat v letním období

Zaměření dotačního titulu: Zlepšení životních podmínek prasat snížením jejich tepelného stresu ve stájovém prostředí v letním období. Prasnice na porodně, která byla chována v ustájení, kde byla prováděna opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu prasnic v letním období. Dotace do 796 Kč na jednu prasnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu prasnic v letním období.

Příjemci podpory: Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2018.

 

Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat

Zaměření dotačního titulu: Zajištění nadstandardní pohody prasat zlepšením jejich životního prostředí použitím biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a dalších nežádoucích plynů a ke snížení zápachu, které se aplikují do krmiva, do napájení, na podestýlku nebo u roštových technologií. Předmět dotace: prasnice, selata do odstavu, mladé chovné prasničky, u kterých bylo prováděno zlepšení stájového mikroklimatu pomocí biotechnologických přípravků, které zajistily u vybraných kategorií hladinu amoniaku v hodnotě nejvýše 9,5 ppm. Výše dotace: do 541 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018.

Příjemci podpory: Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2018.

 

Podpora zlepšení životního prostředí prasat

Zaměření dotačního titulu: Zajištění nadstandardní pohody prasat zlepšením životního prostředí prasat. Předmět dotace: a) Prasnice, selata v předvýkrmu a prasničky pro obnovu stáda, u kterých bylo prováděno ošetření prostředí prostředky proti nežádoucímu hmyzu formou použití adulticidů; b) Prasnice, selata v předvýkrmu a prasničky pro obnovu stáda, u kterých bylo prováděno ošetření prostředí prostředky proti nežádoucímu hmyzu formou použití larvicidů; c) Prasnice, selata v předvýkrmu a prasničky pro obnovu stáda, u kterých bylo prováděno ošetření prostředí prostředky proti nežádoucímu hmyzu formou použití adulticidů a larvicidů.

Příjemci podpory: Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2018.

 

Podpora opatření k zajištění zlepšeného světelného režimu

Zaměření dotačního titulu: Zlepšení životních podmínek prasat zajištěním optimálního světelného režimu. Předmět dotace: Prasnice, která byla chována v ustájení, kde je zajištěno přirozené nebo umělé osvětlení v rozsahu minimálně 75 luxů po dobu 14 hodin denně na porodně a 100 luxů po dobu minimálně 14 hodin denně s 8 hodinovým nočním režimem ve stáji pro jalové a březí prasnice.

Příjemci podpory: Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2018.

 

Podpora šetrných metod kastrace prasat

Zaměření dotačního titulu: Zlepšení životních podmínek prasat v případech, kdy je kastrace považována za nutnou, postupy, při nichž se používají anestetika, analgetika a protizánětlivé léky. Předmět dotace: Sele ve stáří od narození do 7 dní věku, u kterého byly při kastraci použity anestetika nebo analgetika a protizánětlivé léky. Výše dotace: do 23 Kč na jedno sele splňující předmět dotace.

Příjemci podpory: Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě.

Termín: Příjem