Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zemědělství, lesnictví, rybářství

12.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 

4.    Zemědělství, lesnictví, rybářství

 

Operační program Rybářství

Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/sedma-osma-devata-a-desata-vyzva-op.html

 

Dílčí programy

Shromažďování údajů

Zaměření dotačního titulu: Opatření je zaměřeno na zlepšení shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví.

Příjemci podpory: Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Ministerstva zemědělství.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 7. 2023.

 

Produktivní investice do akvakultury

Zaměření dotačního titulu: Finanční podpora je určena pro podniky akvakultury, popřípadě pro rybářské svazky či spolky. Opatření je zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.

Míra podpory:

  • Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů.
  • Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů.

Výše podpory:

  • 50 % způsobilých výdajů pro mikropodniky, malé a střední podniky,
  • 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky,
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč na každý jednotlivý projekt,
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 20 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Příjemci podpory:

Podpora je