Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zemědělství, lesnictví, rybářství

21.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 

4.    Zemědělství, lesnictví, rybářství

 

Operační program Rybářství

Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/sedma-osma-devata-a-desata-vyzva-op.html

 

Dílčí programy

Plány produkce

Zaměření dotačního titulu: Příprava a realizace plánů produkce a uvádění produktů na trh, jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za účelem zajištění správné funkčnosti organizace producentů a přispění k plnění cílů Společné rybářské politiky.

Příjemci podpory: Organizace producentů, sdružení organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31 12. 2018.

Shromažďování údajů

Zaměření dotačního titulu: Opatření je zaměřeno na zlepšení shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví.

Příjemci podpory: Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Ministerstva zemědělství.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 7. 2023.

Národní dotace v zemědělství

Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2018/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html

Dílčí programy

 

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

Zaměření dotačního titulu: Restrukturalizace ovocných sadů, resp. nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce. Plocha nově vysázeného ovocného sadu mimo území hlavního města Prahy. Dotace je poskytována ve výši: a) sazba do 240 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou hrušní, jabloní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 800 ks/ha), b) sazba do 120 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 400 ks/ha), c) sazba do 60 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou drobného ovoce (rybízů, angreštů, malin) na výměře minimálně 0,5 ha jednoho druhu (minimální počet sazenic 3 000 ks/ha).

Příjemci podpory: Podnikatel v zemědělské výrobě.

Termín: Příjem žádostí probíhá od 3. 9. do 27. 9. 2018.

 

Podpora zlepšení životního prostředí drůbeže

Zaměření dotačního titulu: Zajištění nadstandardní pohody drůbeže zlepšením životního prostředí drůbeže. Drůbež, u které bylo zlepšeno životní prostředí nechemicky působícími přípravky, které jsou založeny na bázi oxidu křemičitého nebo fylosilikátů.

Příjemci podpory: Chovatel drůbeže podnikající v zemědělské výrobě, který zajistil zlepšení prostředí u drůbeže nechemicky působícími přípravky, které jsou založeny na bázi oxidu křemičitého nebo fylosilikátů v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Aktivní zemědělec.

Termín: Příjem žádostí probíhá od 3. 9. do 27. 9. 2018.

 

Podpora šetrného zacházení s drůbeží

Zaměření dotačního titulu: Zlepšení životních podmínek drůbeže při odchytu a přepravě na porážku nebo při odchytu z odchovu, převozu a umístění do chovných hal s využitím technologií, které zaručují šetrné zacházení s drůbeží. Drůbež, u které bylo v daném období při odchytu a přepravě na porážku nebo při odchytu z odchovu, převozu a umístění do chovných hal provedeno vyskladnění formou služby s využitím technologií, které zaručují šetrné zacházení s drůbeží.

Příjemci podpory: Chovatel drůbeže podnikající v zemědělské výrobě, který formou služby zajistil, že při odchytu a přepravě drůbeže na porážku nebo při odchytu z odchovu, převozu a umístění do chovných hal bylo vyskladnění provedeno pomocí technologií, které zaručují šetrné zacházení s drůbeží, v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Aktivní zemědělec.

Termín: Příjem žádostí probíhá od 3. 9. do 27. 9. 2018.

 

Podpora zlepšení podmínek ustájení drůbeže v halách

Zaměření dotačního titulu: Zajištění nadstandardní pohody drůbeže zlepšením podmínek ustájení. Drůbež, u které bylo prováděno opatření ke zlepšení podmínek ustájení úpravou relativní vlhkosti vzduchu v halách pro drůbež tak, aby v daném období tj. od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 nepoklesla relativní vlhkost v prvém týdnu po naskladnění haly jednodenními mláďaty v průměru pod 35 %, a v průběhu navazujícího chovu nepřesáhla v průměru 80 %.

Příjemci podpory: Chovatel drůbeže podnikající v zemědělské výrobě, který zajistil, že v halách pro chov drůbeže došlo ke zlepšení podmínek ustájení úpravou relativní vlhkosti vzduchu v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Aktivní zemědělec.

Termín: Příjem žádostí probíhá od 3. 9. do 27. 9. 2018.

 

Podpora zlepšení stájového mikroklimatu drůbeže

Zaměření dotačního titulu: Zajištění nadstandardní pohody drůbeže zlepšením jejich životního prostředí použitím ověřených biotechnologických přípravků, které snižují emise amoniaku a dalších nežádoucích plynů, které se aplikují do krmiva, do napájení nebo na podestýlku v hale s drůbeží. Drůbež, u které bylo provedeno zlepšení stájového mikroklimatu pomocí ověřených biotechnologických přípravků, které zajistily hladinu amoniaku u kuřat chovaných na maso v hodnotě nejvýše 17 ppm, a u ostatních druhů a kategorií drůbeže v hodnotě maximálně 20 ppm.

Příjemci podpory: Chovatel drůbeže podnikající v zemědělské výrobě, který zajistil včasné použití ověřených biotechnologických přípravků, které snižují emise amoniaku a dalších nežádoucích plynů, v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Aktivní zemědělec.

Termín: Příjem žádostí probíhá od 3. 9. do 27. 9. 2018.

 

Podpora včelařství

Zaměření dotačního titulu: Zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. Včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. Dotace do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace. Zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo,