Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zemědělství, lesnictví, rybářství

2.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 

4.    Zemědělství, lesnictví, rybářství

 

Operační program Rybářství

Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/sedma-osma-devata-a-desata-vyzva-op.html

 

Dílčí programy

Plány produkce

Zaměření dotačního titulu: Příprava a realizace plánů produkce a uvádění produktů na trh, jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za účelem zajištění správné funkčnosti organizace producentů a přispění k plnění cílů Společné rybářské politiky.

Příjemci podpory: Organizace producentů, sdružení organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31 12. 2018.

Shromažďování údajů

Zaměření dotačního titulu: Opatření je zaměřeno na zlepšení shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví.

Příjemci podpory: Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Ministerstva zemědělství.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 7. 2023.

Národní dotace v zemědělství

Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2018/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html

Dílčí programy

 

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče

Zaměření dotačního titulu: Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Účelně vynaloženými náklady se rozumí