dnes je 3.10.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozdělení podpory bydlení na rok 2018 dle programů

10.1.2018, Zdroj: SFRB ČR (www.sfrb.cz)

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) bude moci v roce 2018 podpořit bydlení v České republice částkou 1,1 mld. Kč, a to formou nízkoúročených úvěrů a dotace v rámci svých programů.

Finanční prostředky z rozpočtu SFRB jsou určeny pro poskytování nízkoúročených úvěrů na výstavbu nájemních bytů – Program Výstavby (270 mil. Kč), na opravy a modernizace bytových domů – program Panel 2013+ (500 mil. Kč), na úvěry pro mladé na pořízení vlastního bydlení – Program 600 (50 mil. Kč), úvěry pro mladé na zkvalitnění bydlení – Program 150 (50 mil. Kč), dále pak na podporu obnovy bydlení zničeného či poškozeného živelní pohromou – Program Živel (10 mil. Kč), a na podporu rozvoje obcí – Program Pro obce (20 mil. Kč).

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...