dnes je 7.12.2022

Input:

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 5/98 ze dne 10. 9. 1998

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.2.1 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 5/98 ze dne 10. 9. 1998

JUDr. Robert Krč

žalobce AVIATION SERVICE, a. s.

žalovaný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

zadavatel Ministerstvo vnitra

zakázka zadávána za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Rozdíl mezi vyřazením nabídky a vyloučením uchazeče

Z odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci:

„Zákon tedy rozlišuje mezi vyřazením nabídky, kterou provádí toliko komise v rámci své činnosti, a vyloučením uchazeče ze soutěže (nikoli tedy z výběrového řízení), které však přísluší toliko zadavateli. Tento požadavek zákona má své opodstatnění, neboť rozlišuje mezi návrhem komise, a z toho důvodu i vymezuje její kompetenci a pravomocí zadavatele rozhodnout o tom, zda na základě tohoto návrhu skutečně uchazeče vyloučí, a to ze soutěže. Pokud by došlo toliko k vyřazení nabídky rozhodnutím zadavatele, bylo by teoreticky možné, aby se dále nějakým způsobem na soutěži neúspěšný uchazeč podílel; to však zákon nepředpokládá."

Současná právní úprava

K současné právní úpravě vyřazení nabídky hodnotící komisí a následného vyloučení samotného uchazeče je třeba uvést, že je obdobná a je vyjádřena v § 76 (posouzení nabídek) v odst. 1 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

§ 76 odst. 1:

„Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a

Nahrávám...
Nahrávám...