dnes je 18.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sankce za neuchování dokumentace o veřejné zakázce

11.9.2015, Zdroj: ÚOHS (https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html)

Předseda ÚOHS zamítl rozklad podaný Správou národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava a potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž Úřad uložil zadavateli pokutu ve výši 200 tisíc korun za neuchování dokumentace o veřejné zakázce na zpracování projektové dokumentace na mezinárodní vzdělávací environmentální centrum Zámek Vimperk.

Zadavatel uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo a dodatek č. 2, kterým byl rozšířen předmět veřejné zakázky a navýšena cena předmětu plnění o více než pět milionů korun. Rozhodnutí ÚOHS již nabylo právní moci.

Cena sjednaná dodatkem č. 2 dosahuje limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku a měla být zadána v některém z druhů zadávacího

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...