dnes je 24.5.2024

Input:

Scan bez elektronického podpisu

27.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Může zadavatel uznat jako originál písemného závazku (§ 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ) scan listinné podoby písemného závazku s fyzickým (nikoliv elektronickým) podpisem osoby oprávněné jednat za poddodavatele, jestliže tento scan byl zadavateli doručen jako příloha datové zprávy přímo z datové schránky daného poddodavatele?

Odpověď:

Co se týče formy, v jaké může dodavatel prokázat splnění kvalifikace – předložení písemného závazku jiné osoby k poskytnutí

Nahrávám...
Nahrávám...