dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sdělení Komise o pojmu státní podpora

22.6.2016, Zdroj: ÚOHS (https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html)

Evropská komise publikovala dne 19. května 2016 poslední, dlouho očekávaný dokument v rámci modernizace pravidel veřejné podpory, a to Sdělení Komise o pojmu státní podpora podle čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie v anglickém znění. Sdělení je nyní již k disposici ve všech úředních jazycích Unie.

Sdělení představuje užitečné vodítko pro poskytovatele při vyhodnocování, zda konkrétní opatření zakládá nebo nezakládá veřejnou podporu. Podrobně vymezuje všechny čtyři definiční znaky veřejné podpory, včetně vysvětlení základních výkladových principů a odkazů na relevantní judikaturu Soudního dvora Evropské unie a rozhodovací praxi Komise. Samostatná kapitola je věnována

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...