dnes je 3.6.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů nabyla účinnosti - týká se i SVJ

3.10.2022, Zdroj: Vláda ČR (www.vlada.cz)

Dne 1. října 2022 nabyla účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Novela reaguje na výtky Evropské komise a zajišťuje, že česká právní úprava evidování skutečných majitelů vyhovuje požadavkům přepisům Evropské unie. Novelou zákona Evropská komise dodatečně podmínila možnost podání první žádosti o platbu v rámci Národního plánu obnovy.

Mezi hlavní body novely patří změna vymezení skutečného majitele a zrušení některých dosavadních výjimek z evidenční povinnosti (pro církve, společenství vlastníků jednotek aj.). Skutečný majitel již nebude vymezen pomocí pojmů koncového příjemce a osoby s koncovým vlivem. Po vzoru evropské směrnice jím bude ten, kdo v

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...