Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Souhrnná zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

23.10.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Přezkoumání hospodaření byla vykonána v období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.

Přezkoumávající orgány a auditoři vykonali přezkoumání hospodaření za rok 2018 všech územních celků, u nichž to příslušné zákony vyžadují. Zjištěné chyby jsou potenciálem pro zlepšení účinnosti řídících a kontrolních systémů ÚC. V tomto kontextu je nezbytné se v následujícím období zaměřovat na přezkoumání oblastí s významným finančním dopadem do hospodaření. To znamená, již v rámci přípravy věnovat pozornost zásadním rizikům při nakládání s veřejnými prostředky, omezit formální přístup k přezkoumání hospodaření a minimalizovat zjišťování pouze formalistických pochybení.

Souhrnná zpráva o

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
 +420 222 539 333  info@vzprofi.cz