dnes je 16.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Upozornění pro dodavatele zapsané v SKD

5.1.2015, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

Dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů má povinnost každý rok nejpozději do 31. 3. písemně oznámit, že se údaje zapsané v seznamu nezměnily.

Dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů má povinnost dle § 130 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách, každý rok Ministerstvu pro místní rozvoj písemně oznámit nejpozději do 31. 3. (v tento den musí být kompletní oznámení již zaevidováno podatelnou MMR), že se údaje zapsané v seznamu nezměnily, a ve stejné lhůtě je povinen předložit doklady dle § 130 odst. 5 (potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků - nikoli stav os. účtu, potvrzení SSZ a čestné prohlášení ohledně spotřební daně a placení zdr.

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...