dnes je 9.12.2022

Input:

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2A 1/98-25 ze dne 6. 2. 1998

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.1.5 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2A 1/98-25 ze dne 6. 2. 1998

JUDr. Robert Krč

žalobce INECON, spol. s. r. o.

žalovaný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

zadavatel Dopravní podnik Ostrava, a. s.

zakázka zadávána za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Problematika řešená v usnesení

Žaloba proti rozhodnutí předsedy ÚOHS, který vrací věc prvnímu stupni k novému projednání, není přezkoumatelná soudem

Žalobce podal žalobu proti rozhodnutí předsedy ÚOHS, kterým vrátil věc ÚOHS k novému projednání. Vrchní soud řízení zastavil, neboť vrácení věci k novému projednání bylo pouhým procesním rozhodnutím, a tudíž nemohlo být předmětem přezkoumávání soudem.

Z odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci:

„V posuzované věci jde o případ, kdy rozhodnutí žalovaného nezasáhlo žádné hmotné právo účastníka správního řízení. Rozhodnutí (předsedy ÚOHS – poznámka autora) je typickým rozhodnutím procesním, neboť neopustilo rovinu průběhu řízení před správním orgánem a neřešilo věcnou podstatu návrhu, ale určilo pouze další procesní postup. Bude-li vydáno posléze rozhodnutí, jímž budou námitky v návrhu

Nahrávám...
Nahrávám...