Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

V roce 2021 začne platit lepší ochrana oznamovatelů

11.11.2019, Zdroj: SMO ČR

Osoby, které upozorní na porušování zákona nebo veřejného zájmu, by měly v Evropské unii požívat vyšší ochrany před případnými odvetnými opatřeními svých zaměstnavatelů. Směrnici, kterou na jaře schválil Evropský parlament a na počátku října t.r. potvrdili ministři spravedlnosti států, vstoupí v platnost 20. den po vyhlášení v Ústředním věstníku Evropské unie.

Od tohoto data mají členské státy EU dva roky na začlenění nových pravidel do svých právních předpisů.

  • Vyšší úroveň ochrany oznamovatelů - whistleblowerů - se týká řady odvětví včetně zadávání veřejných zakázek, finančních služeb, bezpečnosti výrobků a bezpečnosti dopravy, jaderné bezpečnosti, veřejného zdraví, ochrany životního prostředí, ochrany
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
 +420 222 539 333  info@vzprofi.cz