dnes je 18.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyhláška č. 260/2016 Sb. k zákonu o zadávání veřejných zakázek

8.8.2016, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

Dne 8. 8. 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Vyhláška nabude účinnosti dne 1. října 2016.

Vyhláška upravuje elektronické úkony, elektronické nástroje, stanoví základní požadavky na jednotlivé úkony prováděné v zadávacím řízení a upravuje také certifikaci shody elektronických nástrojů. Pro účely posuzování shody funkcionality elektronického nástroje byly ve vyhlášce rozděleny elektronické nástroje do sedmi skupin dle jejich funkčních vlastností.
Při vydání certifikátu shody budou

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu VZ profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...