dnes je 24.5.2024

Input:

Vzor - Oznámení v obchodním věstníku

25.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.2
Vzor – Oznámení v obchodním věstníku

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Obchodní společnost ABC, s. r. o., IČO ......, se sídlem ........., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ...... (oddíl C, vložka .....), tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, oznamuje, že uložila do sbírky listin obchodního rejstříku dne ..... projekt rozdělení ze dne....., dle kterého vyčleněná část jmění společnosti ABC, s. r. o., jakožto rozdělované společnosti, týkající se výroby obuvi přejde na nástupnickou společnost XYZ, s. r. o., IČO .......... , se sídlem ........., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ...... (oddíl C, vložka .....), jakožto nástupnickou společnost ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) ZoPSD bod 2.

Obchodní společnost ABC, s. r. o. dále upozorňuje věřitele na jejich práva uvedená v ustanovení § 35 až 39 ZoPSD, tj. věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku

Nahrávám...
Nahrávám...